Οργανικές τοποθετήσεις μετά από ρύθμιση υπεραριθμιών

Οργανικές τοποθετήσεις μετά από ρύθμιση υπεραριθμιών

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την υπ αριθμ. 9/29-05-2018 πράξη του, ανακοινοποίησε τον αριθμητικό και ονομαστικό πίνακα υπεραριθμιών και τοποθέτησε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε οργανικά κενά, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και την κείμενη νομοθεσία.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους σχολική μονάδα στις 30 Ιουνίου 2018.

Ανακοινώνεται επίσης ο πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά, τα οποία καλούνται να καταλάβουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει το Νοέμβριο του 2017 αίτηση βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το έγγραφο που επισυνάπτεται.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 29/05/2018 και ώρα 14:00 έως 01/06/2018 και ώρα 14:00