Οδηγίες και Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Οδηγίες και Πρόγραμμα υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Σύμφωνα με την Φ.251/59038/Α5/25-5-2021 Υ.Α. και την Φ.253.2/60008/Α5/27-5-2021 Υ.Α. του Υ.ΠΑΙ.Θ. η Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία (Αγωνίσματα) των Υποψηφίων Τ.Ε.Φ.Α.Α., έτους 2021, θα πραγματοποιηθούν στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων από την Πέμπτη 24  Ιουνίου 2021  μέχρι και την Τετάρτη 07  Ιουλίου 2021 (ώρες 08:00 έως 13:00). Η επιτροπή δεν θα λειτουργήσει τα Σαββατοκύριακα.