Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Ελλήνων Εξωτερικού για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2021-2022

Οδηγίες και Πρόγραμμα Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας Ελλήνων Εξωτερικού για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. 2021-2022