Οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές, για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των ΕΠΑΛ 2016

Οδηγίες για την εξέταση των μαθημάτων: Αρχιτεκτονικό Σχέδιο και Γραφιστικές Εφαρμογές, για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις των ΕΠΑΛ 2016