Λειτουργικά Κενά και Πλεονάσματα Δ.Ε. 2016-2017 για β' Φάση Αποσπάσεων

Λειτουργικά Κενά και Πλεονάσματα Δ.Ε. 2016-2017 για β' Φάση Αποσπάσεων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 13η/17-08-2016 Πράξη του, ανακοινώνει τον πίνακα λειτουργικών κενών στα σχολεία αρμοδιότητάς του, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η β' φάση αποσπάσεων, σύμφωνα με το υπ'αριθμ.131166/Ε2/8-8-2016 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
Σημειώνεται ότι μετά και από τις επικείμενες αποσπάσεις, τα λειτουργικά κενά για το νέο σχολικό έτος ενδέχεται να επανυπολογιστούν σύμφωνα με τυχόν νέα δεδομένα.