Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2018 και ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Καθορισμός προγράμματος επαναληπτικών πανελλαδικών εξετάσεων 2018 και ορισμός προθεσμίας υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ