Καθορισμός Προγράμματος Εξετάσεων Ελλήνων του Εξωτερικού και Επαναληπτικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ