Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκπ/κη εκδρομή του ΓΕΛ Πύλης στην Αθήνα

Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για 3ήμερη εκπ/κη εκδρομή του ΓΕΛ Πύλης στην Αθήνα