Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

Από το Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων,υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα,προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα,θα διενεργηθούν από 16 Ιουνίου μέχρι και 27 Ιουνίου,στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων,που έχει ανακοινωθεί.