Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών Μουσικών Ειδικοτήτων 2016-2017

Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών Μουσικών Ειδικοτήτων 2016-2017

Από την Πέμπτη 14 Ιουλίου έως και τις 19 Ιουλίου θα πρέπει οι υποψήφιοι επαιδευτικοί να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για εργασία ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.
Στην εγκύκλιο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.