Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Αναμορφωμένος προσωρινός πίνακας κατάταξης με βάση τα αντικειμενικά μόρια υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων

Ανακοινώνεται από το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων ο Αναμαρφωμένος Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης, με βάση τα αντικειμενικά μόρια, υποψήφιων για τη θέση Υπευθύνου Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα συνεντεύξεων.