Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό & Λύκειο Τρικάλων

Ανακοίνωση τελικού αναμορφωμένου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό & Λύκειο Τρικάλων

Το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με τη 18η/4-9-2017 Πράξη του, ανακοινώνει τον Αναμορφωμένο Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα των Υποψηφίων Διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό & Λύκειο Τρικάλων.