Ανακοίνωση Πινάκων Λειτουργικών Κενών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2018-2019

Ανακοίνωση Πινάκων Λειτουργικών Κενών Γενικής και Ειδικής Αγωγής για το διδακτικό έτος 2018-2019

Ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 13η/04-07-2018 Πράξη του ολοκλήρωσε την επεξεργασία των λειτουργικών κενών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων και σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 100933/Ε2/19-06-2018 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ, θα ξεκινήσει τη διαδικασία κάλυψης λειτουργικών αναγκών των σχολείων ευθύνης του.

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση προσωρινής τοποθέτησης, απόσπασης ή συμπλήρωσης ωραρίου, από 04-07-2018 έως και 12-07-2018 και ώρα 12:00 προκειμένου να τοποθετηθούν σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με τα έγγραφα που επισυνάπτονται.