Ανακοίνωση για αναβολή εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ λόγω καιρικών συνθηκών για τους υποψηφίους της Β' Αθήνας

Ανακοίνωση για αναβολή εξετάσεων υποψηφίων ΤΕΦΑΑ λόγω καιρικών συνθηκών για τους υποψηφίους της Β' Αθήνας

Λόγω καιρικών συνθηκών οι οποίες προκάλεσαν την ακαταλληλότητα του σταδίου όπου διεξάγονται οι πρακτικές δοκιμασίες των υποψηφίων ΤΕΦΑΑ και για αποφυγή έκθεσης τους σε κίνδυνο, η επιτροπή διεξαγωγής των εξετάσεων αποφάσισε την διακοπή για σήμερα 26/6/2018 των πρακτικών δοκιμασιών. Οι υποψήφιοι που εξετάζονταν σήμερα Τρίτη 26 Ιουνίου 2018, θα εξεταστούν ως ακολούθως:

- Κορίτσια: μήκος και σφαίρα την Πέμπτη 28/6 με ώρα έναρξης αγωνισμάτων 8:30

- Αγόρια: δρόμος 400μ την Πέμπτη 28/6 με ώρα έναρξης αγωνίσματος 10:30

Το υπόλοιπο πρόγραμμα συνεχίζεται ως έχει δημοσιοποιηθεί αρχικά

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΤΗΣ Β' ΑΘΗΝΑΣ