Ανακοίνωση αριθμητικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων για το σχ. έτος 2018-2019

Ανακοίνωση αριθμητικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων για το σχ. έτος 2018-2019

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 7η /17-05-2018 Πράξη του διαπίστωσε και ανακοινώνει τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων (Υπεραριθμιών) της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, που περιέχει αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2018-2019.

Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων (είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι), στον κλάδο και την ειδικότητα των οποίων έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι, να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (γρ.313-ΠΥΣΔΕ) από 18-05-2018 έως 22-05-2018 και ώρα 11:00, οι ίδιοι ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση και σε εξαιρετικές περιπτώσεις μέσω fax (24310-46470).