Αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου καθηγητών Δ.Ε. κλ. ΠΕ86 - Πληροφορικής

Αιτήσεις συμπλήρωσης ωραρίου καθηγητών Δ.Ε. κλ. ΠΕ86 - Πληροφορικής

Καλούνται οι της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων κλάδου ΠΕ86-Πληροφορικής, που δεν έχουν τοποθετηθεί με την 14η/16-07-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων ή δεν συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο στα σχολεία οργανικής τους θέσης ή προσωρινής τοποθέτησης, να υποβάλουν αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (γραφείο 313-ΠΥΣΔΕ της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων) από την Πέμπτη 23-08-2018 και ως την Τρίτη 04-09-2018 και ώρα 12:00 σύμφωνα με τα κενά που αναγράφονται στο συνημμένο έγγραφο.