Αιτήσεις για Εναπομείναντα Οργανικά Κενά για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Αιτήσεις για Εναπομείναντα Οργανικά Κενά για το Σχολικό Έτος 2021-2022

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 10η/25-06-2021 Πράξη του ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2021-2022 και καλεί τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν Οριστική Τοποθέτηση ή Βελτίωση Θέσης να υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση Οριστικής τοποθέτησης - Βελτίωσης θέσης, για την τοποθέτησή τους στα εναπομείναντα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Παρασκευή 25-06-2021 έως και την Τρίτη 29-06-2021 και ώρα 10:00 π.μ.