ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μήνυμα της Διευθύντριας Δ.Ε Τρικάλων για τη Λήξη του Σχολικού Έτους

Μήνυμα της Διευθύντριας Δ.Ε Τρικάλων για τη Λήξη του Σχολικού Έτους

Με την ολοκλήρωση του σχολικού έτους θα ήθελα να συγχαρώ τους μαθητές μας για την ωριμότητα που επέδειξαν στις ιδιαίτερες συνθήκες που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν και στους γονείς τους για την κατανόηση και υποστήριξή τους. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στους απόφοιτους για τη δύναμη, την υπομονή και επιμονή τους στον πρώτο δύσκολο αγώνα που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν. Συγχαρητήρια σε όσους είδαν τους κόπους τους να δικαιώνονται. Για όσους δεν ικανοποιήθηκαν από το αποτέλεσμα να ενθυμούνται ότι  είναι η πρώτη μάχη που κλήθηκαν να δώσουν όχι όμως και η τελευταία. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα να θυμούνται τα λόγια του ποιητή  -«Κάθε νίκη από χιλιάδες μικρές ήττες καμωμένη».

Προκήρυξη Πλήρωσης Κενών Θέσεων Εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, ήτοι το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης από το Σχολικό Έτος 2022-2023 και για Τετραετή Θητεία

Προκήρυξη Πλήρωσης Κενών Θέσεων Εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, ήτοι το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και το Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης από το Σχολικό Έτος 2022-2023 και για Τετραετή Θητεία

Οι υποψήφιοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών Μ.Ι.Θ. καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (pdeamthr@sch.gr) από 18/7/2022 έως και 29/7/2022 μέχρι τις 24.00.

Ηλεκτρονική Αίτηση Eγγραφής, Aνανέωσης Eγγραφής ή Mετεγγραφής Mαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-23

Ηλεκτρονική Αίτηση Eγγραφής, Aνανέωσης Eγγραφής ή Mετεγγραφής Mαθητών/τριών για το σχολικό έτος 2022-23

Οι μαθητές/τριες που επιθυμούν να εγγραφούν, να ανανεώσουν την εγγραφή τους ή να μετεγγραφούν σε οποιαδήποτε τάξη Δημόσιων Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. - ΕΠΑ.Λ. - Π.ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2022-23, υποβάλλουν «Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής ή μετεγγραφής», μέσω της εφαρμογής e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://e-eggrafes.minedu.gov.gr,συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία, από την 24η Ιουνίου 2022 και ώρα 10:00 έως και την 07η Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59.
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Β’ και Γ’ Τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου για την Κάλυψη Υπολειπόμενων Θέσεων Θεματοδοτών/Αξιολογητών Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών Β’ και Γ’ Τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου για την Κάλυψη Υπολειπόμενων Θέσεων Θεματοδοτών/Αξιολογητών Β’ και Γ’ τάξης Λυκείου (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ)

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την οποία καλούνται εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ) να υποβάλουν αίτηση για εγγραφή σε ανοιχτό μητρώο σύστασης «Ειδικών Επιστημονικών Ομάδων – Θεματοδοτών/Αξιολογητών» για την υποστήριξη της Πράξης «Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας».
Οι αιτήσεις αφορούν στην κάλυψη των υπολειπόμενων θέσεων σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα Β’ και Γ’ Τάξης Γενικού και Επαγγελματικού Λυκείου υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την Τετάρτη 22 Ιουνίου και ώρα 15:00 έως και την Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2022 και ώρα 15:00, στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo.

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανάληψη Υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι, είτε μετατέθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού,παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022 να γίνεται δεκτή με έκδοση υπεύθυνης δήλωσης μέσω της πλατφόρμας gov.gr και την αποστολή της στην οικεία Δ/νση Εκπ/σης με e-mail.
Επίσης, οι εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που ήταν αποσπασμένοι για το διδακτικό έτος 2021-2022 σε άλλο ΠΥΣΔΕ από εκείνο της οργανικής τους θέσης, δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση της θερινής υπηρεσίας σε σχολική μονάδα και από τυχόν άλλη υποχρέωσή τους στο ΠΥΣΔΕ οργανικής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.E.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.), οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους της αριθ. πρωτ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θητεία τριών (3) σχολικών ετών

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής Α’ εξεταστικής περιόδου 2022 για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι από την Τρίτη 14-06-2022 έως και την Κυριακή 19-06-2022 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Πληροφορικής εξεταστικής περιόδου 2022.

Οι Εξετάσεις θα διενεργηθούν για την πιστοποίηση της γνώσης χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένου, β) υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου, όπως αυτά ορίζονται ως πρόσθετα προσόντα στο άρθρο 27 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά Σχολικών Μονάδων

Ανακοινοποίηση Τοποθετήσεων Εκπαιδευτικών σε Οργανικά Κενά Σχολικών Μονάδων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 16η/10-06-2022 πράξη του αποφάσισε ομόφωνα να ανακοινοποιήσει τον Πινάκα οργανικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών από Βελτίωση Θέσης – Οριστική τοποθέτηση σε εναπομείναντα κενά μόνο ως προς τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ88.01-Γεωπόνοι.

Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οργανικά οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση στις 30 Ιουνίου 2022.

Διάθεση Θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ 2022-2023 από Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα

Διάθεση Θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ 2022-2023 από Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική καταχώριση για διάθεση θέσεων μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος - Τάξη Μαθητείας 2022 - 2023 από φορείς του Ιδιωτικού Τομέα θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 15/07/2022 και ώρα 23:59. Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να προσφέρει θέσεις Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας 2022-2023, θα πρέπει αρχικά να συνδεθεί στο ΠΣ Μαθητείας.

Η σύνδεση μπορεί να γίνει με δύο εναλλακτικούς τρόπους στην καρτέλα Διεπαφή Επιχειρήσεων:

1. μέσω των κωδικών TaxisNet της επιχείρησης.

2.μέσω των κωδικών TaxisNet κάποιου αρμόδιου υπαλλήλου. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το helpdesk (2610 960361) για να ορίσετε τα στοιχεία (ΑΦΜ, Ονοματεπώνυμο) του αρμόδιου υπαλλήλου που θα συνδέεται πλέον με τα δικά του στοιχεία και θα εισάγει τις θέσεις μαθητείας εκ μέρους της επιχείρησης. Δείτε εδώ τον αναλυτικό οδηγό για την υποβολή θέσεων μαθητείας.

Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μπορούν να κατεβάζουν το έγγραφο «Βεβαίωση δεσμευμένης θέσης».

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στο: «Ενημερωτικό σημείωμα για Ιδιώτες περιόδου 2022-23».

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 - Εξέταση Ειδικού Μαθήματος Αγγλικών

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2022 - Εξέταση Ειδικού Μαθήματος Αγγλικών

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι οι εξετάσεις για το ειδικό μάθημα των Αγγλικών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2022 θα διεξαχθούν στο 3ο ΓΕ.Λ. Τρικάλων «Οδυσσέας Ελύτης» (Μετεώρων 57, Γαρδικάκι, Τρίκαλα, τηλέφωνο 2431022571) το Σάββατο 18 Ιουνίου 2022.

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να προσέρχονται στο εξεταστικό κέντρο μέχρι τις 09.30 π.μ. και η εξέταση θα αρχίσει στις 10:00 π.μ..