ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσθετων Αποδοχών

Υπεύθυνη Δήλωση Πρόσθετων Αποδοχών

«Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν. 1256/82, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανώτατου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα […]».

Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής υπεύθυνων δηλώσεων από εκπαιδευτικούς που έχουν λάβει πρόσθετες αμοιβές από δεύτερη απασχόληση σε Δημόσιο φορέα ή εποπτευόμενο από το Δημόσιο (ΙΕΚ, Πανεπιστήμια κτλ.), καθώς και από εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν σύνταξη χηρείας.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται το 1ο 15νθήμερο του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ για την χρονική περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου και το 1ο 15νθήμερο ΙΟΥΛΙΟΥ για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου.

Η υποβολή δηλώσεων είναι υποχρεωτική και η παράλειψη αυτής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα παραβάσεως καθήκοντος.

Πρέπει να στείλετε τις πρωτότυπες δηλώσεις και ΟΧΙ φωτοτυπίες ή σκαναρισμένες .

 

Σχεδιασμός & Υποβολή Προγραμμάτων Erasmus+. Αλλαγή τόπου διεξαγωγής Ημερίδας

Σχεδιασμός & Υποβολή Προγραμμάτων Erasmus+. Αλλαγή τόπου διεξαγωγής Ημερίδας

Οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, στο πλαίσιο της επιμόρφωσης  των εκπαιδευτικών αλλά και της εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των σχολικών μονάδων,  διοργανώνουν Ημερίδα για τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Erasmus+, με τίτλο: «Σχεδιασμός & Υποβολή Προγραμμάτων Erasmus+».

Η Ημερίδα θα λάβει χώρα το Σάββατο 2/12/2023 και ώρα 09.30 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑΛ Τρικάλων «Απόστολος Γιαννακός». Εισηγήτριες θα είναι η Σύμβουλος Εκπαίδευσης Αγγλικής Γλώσσας, κα Καραγιάννη Γεωργία και η εκπαιδευτικός του Εσπερινού Γυμνασίου-Λ.Τ Τρικάλων, κα Πατέρα Αναστασία, οι οποίες θα καλύψουν το στάδιο του σχεδιασμού και της συγγραφής μιας πρότασης Erasmus+ τόσο για τη βασική δράση 1 (KA1) όσο και για τη βασική δράση 2 (KA2) στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.  

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό.

Διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων για την Εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Στρατιωτικές Σχολές και Υγειονομικών Εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Έτους 2024

Διενέργεια Προκαταρκτικών Εξετάσεων για την Εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, του Πυροσβεστικού Σώματος, της Ελληνικής Αστυνομίας, στις Στρατιωτικές Σχολές και Υγειονομικών Εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, Έτους 2024

Σας ενημερώνουμε ότι η διενέργεια των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, έτους 2024, προγραμματίζεται να διεξαχθούν την περίοδο Μαρτίου – Απριλίου 2024.

Όσον αφορά τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των ΠΚΕ των παραπάνω υποψηφίων καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες, θα καθορισθούν με τις σχετικές προκηρύξεις των αρμόδιων Υπουργείων.

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή και ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ 2023 -2024

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης Εκπαιδευτικών από Περιοχή σε Περιοχή και ΣΜΕΑΕ/ΚΕΔΑΣΥ 2023 -2024

Από την Δ.Δ.Ε. Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες μοριοδότησης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή ή/και σε ΣΜΕΑΕ - ΚΕΔΑΣΥ.

Δικαίωμα ενστάσεων επί των αναγραφόμενων κριτηρίων από 21-11-2023 μέχρι και 24-11-2023.