ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την 3η Δεκεμβρίου 2022-Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Μήνυμα του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων για την 3η Δεκεμβρίου 2022-Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Η 3η Δεκεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία. Η ημέρα αυτή θεσπίστηκε το 1992 και γιορτάζεται παγκοσμίως, στοχεύοντας στην ευαισθητοποίηση και προώθηση της κατανόησης σε θέματα αναπηρίας και στην κοινωνική κινητοποίηση για την ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε κάθε πτυχή της πολιτικής, κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής.

Αποτελεί μια υπενθύμιση για όλους ότι ο τρόπος που αντιμετωπίζονται τα άτομα με αναπηρία αποτελεί δείκτη πολιτισμού και δημοκρατίας, διότι μια πολιτεία που δε σέβεται τα δικαιώματα όλων των πολιτών της, ανεξαιρέτως, υστερεί σε επίπεδο ισονομίας και κοινωνικής δικαιοσύνης. Κάθε ευνομούμενο κράτος οφείλει να εξασφαλίσει πλήρη ισότητα δικαιωμάτων στα άτομα με αναπηρία, σεβασμό και αποδοχή τους μέσα από ολοκληρωμένες πολιτικές και εθνική στρατηγική για την αναπηρία.

 Η πολιτεία έχει την ευθύνη να διασφαλίσει την ισότιμη πρόσβαση και συμμετοχή όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο εκπαιδευτικό σύστημα, αξιοποιώντας το δυναμικό τους, αναπτύσσοντας πολύπλευρα τις δεξιότητές τους και αναδεικνύοντας τις ικανότητές τους, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Με αφορμή λοιπόν την Ημέρα αυτή καλούμε όλους/ες τους/τις εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν ένα πλαίσιο προβληματισμού, μέσα στο οποίο όλοι οι μαθητές και μαθήτριες θα εκφράσουν ελεύθερα τις απόψεις τους, με βάση τα δικά τους βιώματα, και θα κάνουν προτάσεις για την άρση του αποκλεισμού και των προκαταλήψεων που υφίστανται τα άτομα με αναπηρία στο σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον.

 Στόχος μας είναι ένα Σχολείο μέσα στο οποίο οι μαθητές/τριες αποδέχονται τη διαφορετικότητα, αποκτούν δεξιότητες ενσυναίσθησης, κοινωνικής συνείδησης και αίσθημα συλλογικής ευθύνης, ενώ παράλληλα οι μαθητές/τριες με αναπηρία γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, εκφράζουν τη γνώμη τους και προετοιμάζονται για την ένταξή τους σε μια κοινωνία στην οποία θα συμμετέχουν ως ενεργοί πολίτες, ισότιμα και αποτελεσματικά.

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για Έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ατόμων που Πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

Ενεργοποίηση Επταμελών Επιτροπών για Έκδοση Πιστοποιητικού για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Ατόμων που Πάσχουν από Σοβαρές Παθήσεις το Ακαδημαϊκό Έτος 2023-24

Η Δ.Δ.Ε. Τρικάλων ενημερώνει τους υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω ειδική κατηγορία το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία είναι από Τετάρτη 30 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στα Νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID-19), θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν  την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά Σχολικών Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 29η/01-12-2022 πράξη του, προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων της Δ.Ε. Τρικάλων. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στον πίνακα να αναλάβουν υπηρεσία στις αντίστοιχες σχολικές μονάδες στην 02-12-2022.

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Ανακοίνωση Πινάκων Μοριοδότησης Αιτήσεων Μετάθεσης Μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Από την Δ.Δ.Ε. Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες μοριοδότησης των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή.

Δικαίωμα ενστάσεων επί των αναγραφόμενων κριτηρίων έως και 9 Δεκεμβρίου 2022.

 

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ Έτους 2023 και για τα Μουσικά Τμήματα

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ Έτους 2023 και για τα Μουσικά Τμήματα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι υποψήφιοι (μαθητές και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καλούνται να υποβάλουν τη σχετική Αίτηση - Δήλωση (Α-Δ) για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2023 από την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022 μέχρι και τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2022.

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ Έτους 2023 και για τα Μουσικά Τμήματα

Υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για Συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις ΓΕΛ Έτους 2023 και για τα Μουσικά Τμήματα

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι υποψήφιοι/ες (μαθητές/τριες και απόφοιτοι) που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καλούνται να υποβάλουν σχετική Αίτηση-Δήλωση (Α-Δ).

Συγκεκριμένα για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ του 2023, η Α-Δ θα υποβληθεί στο διάστημα από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον Ορισμό Μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπαιδευτικών για τον Ορισμό Μέλους στο Τοπικό Συμβούλιο Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον επιθυμούν να μετέχουν στη σύνθεση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα απευθύνονται στην Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας και θα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έως την Τετάρτη 30-11-2022 και ώρα 14:00 (αποκλειστική προθεσμία).

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών από τη ΔΔΕ Τρικάλων για την Προώθηση της Ενεργητικής Μάθησης

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών από τη ΔΔΕ Τρικάλων για την Προώθηση της Ενεργητικής Μάθησης

Σε συνέχεια των επιμορφωτικών δράσεων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και στα πλαίσια διάχυσης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τίτλο “Tech to Teach” και κωδικό 2021-1-TR01-KA220-SCH-000032769, υλοποιήθηκε την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2002 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 6ου Γυμνασίου Τρικάλων ημερίδα με θέμα “Η Τεχνολογία ως εργαλείο προώθησης της Ενεργητικής Μάθησης”.

Την επιμόρφωση παρακολούθησαν εκπαιδευτικοί της ΔΔΕ Τρικάλων, κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης προς...

Συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στην μετά Covid-19 Εποχή

Συνεργασία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων με το Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας στην μετά Covid-19 Εποχή

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, από την φετινή σχολική 2022-23 θα συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, δια μέσου του Εργαστηρίου Ψυχολογίας και Εφαρμογών στην Εκπαίδευση του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με Διευθυντή τον Γιώργο Κλεφτάρα, Αναπληρωτή Καθηγητή του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και την κα Χριστίνα Ρούση, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η οποία θα είναι επιστημονικά υπεύθυνη στην ετήσια επιμόρφωση των Συμβούλων Σχολικής Ζωής των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, με τίτλο «Εργαστήρια Εποπτείας».