ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων σε Οργανικά Κενά - Αιτήσεις για Βελτίωση Θέσης / Οριστικής Τοποθέτησης σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων σε Οργανικά Κενά - Αιτήσεις για Βελτίωση Θέσης / Οριστικής Τοποθέτησης σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 9η/26-05-2017 Πράξη του τοποθέτησε υπεράριθμους εκπ/κούς σε οργανικά κενά για το 2017-2018 και ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά  σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης (σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται) από το Σάββατο 26-05-2017 έως και την Τρίτη 30-05-2017 και ώρα 14:00 με βάση τα κενά που ανακοινώνονται στο συνημμένο  πίνακα.

Σημείωση: Διορθώθηκε ο πίνακας υπεραριθμιών, ύστερα από ενσωμάτωση στοιχείων που στάλθηκαν από τους Δ/ντές των σχολείων και αποκατάσταση παραλείψεων των σχ. μονάδων.
 

Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., 2017-2018

Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., 2017-2018

Η επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με έδρα τη Λάρισα θα δέχεται τους υποψηφίους από την Τρίτη 20/06/2017 μέχρι και την Παρασκευή 30/06/2017 εκτός Σαββάτου και Κυριακήςς στο Ε.Α.Κ. Λάρισας (Αλκαζάρ) και ώρες 7 π.μ - 11 π.μ., σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων – Ρύθμιση Υπεραριθμιών για το Σχολικό έτος 2017-2018

Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων – Ρύθμιση Υπεραριθμιών για το Σχολικό έτος 2017-2018

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 8η/24-05-2017 Πράξη του, ανακοινοποίησε τον πίνακα αριθμητικών υπεραριθμιών και χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως uπεράριθμοι  κ α λ ο ύ ν τ α ι  να  υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Πέμπτη 25-05-2017 έως και την Παρασκευή 26 -05-2017 και ώρα 13:00.