ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 24η/13-11-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 24η/13-11-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 24η/13-11-2019 πράξη του προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 18/11/2019 στο σχολείο τοποθέτησης και συμπλήρωσης ωραρίου.

Εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

Εγκύκλιος υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2019-2020

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της διαδικασίας διενέργειας των μεταθέσεων κατά το σχολικό έτος 2019-2020, καλεί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης από 12-11-2019 έως 25-11-2019 και ώρα 15:00, μέσω του Online Συστήματος ΔιαχείρισηςΜητρώου Εκπαιδευτικών και Υποβολής Αιτήσεων Μεταθέσεων (https://teachers.minedu.gov.gr).Οι αιτήσεις μετάθεσης υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.Μέσα στην ίδια προθεσμία υποβάλλονται και οι αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης.