Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται καθημερινά 10:00 - 13:00, και μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις, με προτεραιότητα και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού και σε συνεννόηση με τον αρμόδιο υπάλληλο.

Πληροφορίες εδώ

ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τοποθέτηση Διευθυντών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων

Τοποθέτηση Διευθυντών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων

Με την 2η/31-08-2020 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων και την 8507/31-08-2020 Απόφαση της Δ.Ε. Τρικάλων, τοποθετούνται σε κενούμενες θέσεις Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στην συνημμένη απόφαση.

Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών

Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτών

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπ/κοί που προσελήφθησαν στη ΔΔΕ Τρικάλων, να παρουσιαστούν στα σχολεία κύριας τοποθέτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρόσληψης από 1-2 / 9 /2020 και έως τις 9:00 πμ.

Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Προσωρινή τοποθέτηση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Οι αναφερόμενοι στον πίνακα εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στα σχολεία που αναγράφονται την 1η Σεπτεμβρίου.

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2020-2021

ΠΡΟΣΟΧΗ-ΕΠΕΙΓΟΝ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 2020-2021

Σύμφωνα με την υπ' αρ.108390/Ε1/21-8-2020 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ, η ανάληψη υπηρεσίας, η σύμβαση καθώς και η κατάθεση των δικαιολογητικών πρόσληψης θα γίνουν στα σχολεία κύριας τοποθέτησης.Η απόφαση τοποθέτησης θα εκδοθεί πριν την ανάληψη υπηρεσίας και την υπογραφή της σύμβασης.

Οι αναπληρωτές οφείλουν να συμπληρώσουν την αίτηση τοποθέτησης και μείωσης ωραρίου (εφόσον δικαιούνται) την ημέρα  έκδοσης της Απόφασης Πρόσληψης και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στο mail της Δ/νσης. Η αίτηση τοποθέτησης συνεπάγεται αποδοχή της θέσης.

Με την ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει επίσης να αποσταλεί αίτηση για αναγνώριση προϋπηρεσίας-μεταπτυχιακού-διδακτορικού, με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών-ανανεώσεων εγγραφών-μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφών-ανανεώσεων εγγραφών-μετεγγραφών περιόδου Σεπτεμβρίου 2020

Σας ενημερώνουμε ότι η ηλεκτρονική πλατφόρμα e-εγγραφές θα είναι σε λειτουργία από την Πέμπτη 27 Αυγούστου 2020 και ώρα 09.00 έως την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 23.59, προκειμένου να υποβληθούν κατ’ εξαίρεση ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής και μετεγγραφής  για ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ. από τους γονείς-κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών ή τους/τις ίδιους/ίδιες εφόσον είναι ενήλικοι/ες, σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 79942/ΓΔ4/21-05-2019 Υ.Α. (Β΄ 2005).