Προς τους κ.κ. Αναπληρωτές- Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλείστε να προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά πρόσληψης που απαιτούνται, σε φωτοαντίγραφα, κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία. Επίσης, πρωτότυπες- πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νόμο και Ψυχίατρου ότι εξεταστήκατε μέσω της κατάλληλης ψυχομετρικής μεθόδου και δεν πάσχετε από ψυχικό νόσημα που μπορεί να παρεμποδίζει την άσκηση του διδακτικού σας έργου και είστε κατάλληλοι για διδασκαλία.

ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Τρικάλων.

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Τρικάλων.

Ανακοινώνεται ο προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας των υποψήφιων διευθυντών για το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο & Λύκειο Τρικάλων.

Δικαίωμα υποβολής ενστάσεων από Πέμτπη 31/08/2017 έως και Δευτέρα 04/09/2017 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Παρουσίαση και ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Παρουσίαση και ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία την Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017 στη σχολική μονάδα όπου είχαν κύρια τοποθέτηση κατά το σχ. έτος 2016-2017, μέχρι της οριστικής τοποθέτησής τους από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Όσοι εκπαιδευτικοί έχουν έρθει με απόσπαση από άλλα ΠΥΣΔΕ, θα παρουσιαστούν την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9:00 με 10:30 στα γραφεία της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων.

Σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης μέσω ΟΠΣΥΔ για την Γ΄φάση αποσπάσεων

Σχετικά με τις αιτήσεις απόσπασης μέσω ΟΠΣΥΔ για την Γ΄φάση αποσπάσεων

Μετά την ανακοίνωση  και της β’ φάσης αποσπάσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας, σας ενημερώνουμε ότι το ΟΠΣΥΔ θα είναι ανοιχτό από σήμερα Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 για την καταχώριση νέων αιτήσεων και ανακλήσεων απόσπασης για σοβαρούς λόγους, καθώς  και ενστάσεων και επανεξετάσεων αιτήσεων απόσπασης.

Επισημαίνεται ότι αιτήματα που θα υποβληθούν εγγράφως ή με φαξ/ηλεκτρονικό ταχυδρομείο δεν θα ληφθούν υπόψη σε ενδεχόμενη επόμενη φάση αποσπάσεων.

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) δήλωσης περιοχών προτίμησης για πρόσληψη ως αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων το σχολικό έτος 2017-2018

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι στους οριστικούς ενιαίους πίνακες αναπληρωτών όλων των κλάδων Γενικής και Ειδικής Αγωγής (πλην Μουσικών και Μουσικών Ειδικεύσεων για τα μουσικά σχολεία) να δηλώσουν περιοχές προτίμησης για πρόσληψή τους ως αναπληρωτών, πλήρους ή/και μειωμένου ωραρίου ή/και ως ωρομισθίων, σε σχολικές μονάδες γενικής εκπ/σης, σε δομές ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, στα καλλιτεχνικά σχολεία, στα σχολεία εκκλησιαστικής εκπαίδευσης, στη Σιβιτανίδειο Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων και στις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων (ΔΥΕΠ), κατά περίπτωση, για το σχολικό έτος 2017-2018. Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται από την Παρασκευή 25 έως και την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2017

Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τρικάλων

Εκ νέου πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο και Λύκειο Τρικάλων

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι έχουν τα απαιτούμενα προσόντα για τη συγκεκριμένη θέση, να υποβάλλουν αίτηση ενδιαφέροντος από τη Δευτέρα 28 Αυγούστου έως και την Τρίτη 29 Αυγούστου 2017.

Η αίτηση υποβάλλεται με ευθύνη του υποψηφίου στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δ.Ε Τρικάλων είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου.