ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πρόσκληση για πλήρωση Θέσεων Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ Θεσσαλίας.

Πρόσκληση για πλήρωση Θέσεων Προϊσταμένων των ΚΕΣΥ Θεσσαλίας.

Καλούνται οι ενδιαφερομένοι εκπαιδευτικοί ή Ε.Ε.Π., που έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν αίτηση που θα συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που αρχίζει από την Παρασκευή 28/09/2018 έως και την Δευτέρα 08/10/2018.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 19η/26-9-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών με την 19η/26-9-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 19η/26-9-2018 πράξη του προτείνει την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας και τις εμπρόθεσμες αιτήσεις των εκπαιδευτικών.

Παρακαλούνται οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί να αναλάβουν υπηρεσία στις 1/10/2018.