Ειδική Αγωγή

ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Υπεύθυνη Νικολάου Παρασκευή Διοικητικός Υπάλληλος ΠΕ

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλέφωνο 24310 46427
Fax 24310 24640
e-mail grethtrik@dide.tri.sch.gr
Γραφείο 309