Χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2019-2020

Χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2019-2020

Επισημαίνεται ότι οι καθηγητές που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων θα αναλάβουν υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους στο σχολείο που είχαν προσωρινή τοποθέτηση κατά το σχολικό έτος 2018-2019  και θα παρουσιάζονται σε αυτό ως την νέα τους προσωρινή τοποθέτηση.