Συμπληρωματική κλήρωση για πλήρωση κενών θέσεων στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων

Συμπληρωματική κλήρωση για πλήρωση κενών θέσεων στο 7ο Πειραματικό Γυμνάσιο Τρικάλων

Η Διεύθυνση του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Τρικάλων προκηρύσσει:

- τρεις (3) θέσεις μαθητή (αγόρι) στην Α΄ τάξη

- μία (1) θέση μαθήτριας (κορίτσι) στην Α΄ τάξη

- μία (1) θέση μαθητή (αγόρι) στη Γ΄ τάξη