Πρόσληψη - Τοποθέτηση ιδιώτη με ωριαία αντιμισθία (Εμπειροτέχνης) στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2020-2021

Πρόσληψη - Τοποθέτηση ιδιώτη με ωριαία αντιμισθία (Εμπειροτέχνης) στο Μουσικό Σχολείο Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2020-2021