Πρόσκληση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και κλ. ΠΕ86-Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Τρικάλων

Πρόσκληση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας και κλ. ΠΕ86-Πληροφορικής στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Τρικάλων