Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας στις Βρυξέλλες

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικής εκδρομής του Γενικού Λυκείου Καλαμπάκας στις Βρυξέλλες