Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχ.έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για το σχ.έτος 2021-2022

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  ενδιαφέρεται να αποσπάσει για το σχολικό έτος 2021-0202 εκπαιδευτικούς αυξημένων προσόντων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να συμμετάσχουν στα υπό εκπόνηση εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.