Προσωρινή Τοποθέτηση Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών στη Δ.Ε. Τρικάλων

Προσωρινή Τοποθέτηση Αποσπασμένων Εκπαιδευτικών στη Δ.Ε. Τρικάλων