Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ταξιδιωτικών γραφείων για πραγματοποίηση σχολικών εκδρομών του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων στις Κέρκυρα & Λευκάδα