Παραλαβή πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018

Παραλαβή πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018

Από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ότι έχουν παραληφθεί τα πιστοποιητικά των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Νοεμβρίου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από το γραφείο 312 στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.