Οργανικές τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών - Αιτήσεις για εναπομείναντα κενά

Οργανικές τοποθετήσεις υπεράριθμων εκπαιδευτικών - Αιτήσεις για εναπομείναντα κενά

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 10η/09-07-2020 Πράξη του τοποθέτησε οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά για το σχολικό έτος 2020-2021 και καλεί τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν την Αίτηση – Δήλωση Οριστικής τοποθέτησης - Βελτίωσης θέσης, για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά, από την Παρασκευή 10-07-2020 έως και την Παρασκευή 17-07-2020 και ώρα 14:00.

Η ανάληψη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν οργανικά θα γίνει την 1/9/2020 στο αντίστοιχο σχολείο.