Εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: Γνωρίζω τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος

Εκδήλωση Επαγγελματικού Προσανατολισμού με θέμα: Γνωρίζω τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος

Η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων και το Κέντρο Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) Τρικάλων δια των εκπαιδευτικών με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική στον Επαγγελματικό Προσανατολισμό, Σπυριδούλα Γιαννέλου και Ευαγγελία Ιακωβάκη, στο πλαίσιο των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους σχετικά με την παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την εξ αποστάσεως υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, συνδιοργανώνουν Διαδικτυακή Ενημερωτική Εκδήλωση για μαθητές και μαθήτριες
της Γ ́Λυκείου Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, για γονείς μαθητών και για εκπαιδευτικούς με θέμα: «Γνωρίζω τις σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος», που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021 και ώρα 16:00.