Απόφαση Τοποθέτησης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων