Απόλυση Αναπληρωτών ΔΔΕ Τρικάλων

Απόλυση Αναπληρωτών ΔΔΕ Τρικάλων

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε στο γραφείο 307 της Δ.Δ.Ε Τρικάλων από την Τρίτη 30.06.2020 μετά τη 01:00 μ.μ. για να υπογράψετε το πρακτικό λήξης της σύμβασής σας προκειμένου να σας αποσταλούν έγκαιρα, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τα απαραίτητα έγγραφα απόλυσής σας.