Αναστολή μεταβολών και μη χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των εκλογών

Αναστολή μεταβολών και μη χορήγηση κανονικών αδειών ενόψει των εκλογών