Αναστολή Λειτουργίας Τμήματος Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Τρικάλων λόγω κορούσματος COVID-19

Αναστολή Λειτουργίας Τμήματος Σχολικής Μονάδας Δ.Ε. Τρικάλων λόγω κορούσματος COVID-19

Αποφασίζεται η αναστολή λειτουργίας του Τμήματος "Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών" της Γ' τάξης του 1ου Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. Τρικάλων για 14 ημέρες, από 16/09/2020 έως και 29/09/2020.