Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων.

Αναμορφωμένος Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων.

Το Υπηρεσιακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων με την υπ΄αριθμ. 15η/24-07-2017 πράξη του  ανακοινώνει τον Αναμορφωμένο Τελικό Ενιαίο Αξιολογικό Πίνακα των Υποψηφίων Διευθυντών για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε.  Τρικάλων.

Βάσει της υπ΄ αριθμ.  Φ.361.22/27/96038/Ε3/08-06-2017 εγκυκλίου του ΥΠΠΕΘ, οι υποψήφιοι Διευθυντές καλούνται να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με ενιαία σειρά στις 25/07/2017, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη αίτηση.