Ανακοίνωση των Εξεταστικών Κέντρων για τις Εξετάσεις του ΚΠΓ Μαΐου 2019

Ανακοίνωση των Εξεταστικών Κέντρων για τις Εξετάσεις του ΚΠΓ Μαΐου 2019