Ανακοίνωση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχ. Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2017

Ανακοίνωση του Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Υποψηφίων Διευθυντών Σχ. Μονάδων Δ.Ε. Τρικάλων 2017

Κατ΄ εφαρμογή του διατακτικού χαρακτήρα της αριθμ. 59/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, Τμήμα Γ΄, Τριμελές, ανακοινώνεται, σύμφωνα με την αριθμ. 4η/13-06-2019 πράξη του  Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, ο Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών 2017 για τις σχολικές μονάδες της Δ.Ε. Τρικάλων, όπως είχε δημοσιευτεί στις 20/07/2017, με την προσθήκη του υποψήφιου διευθυντή κ. Αλμπάνη Χρήστο, εκπαιδευτικό κλ. ΠΕ14.04.

Κατάθεση ενστάσεων στις 14/06/2019.