Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Μαθητευομένων ΕΠΑΛ 2018-2019

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Μαθητευομένων ΕΠΑΛ 2018-2019

Επί των προσωρινών πινάκων είναι δυνατή η υποβολή ενστάσεων στο εκάστοτε ΕΠΑΛ υποβολής της αίτησης (γίνονται δεκτές μόνο πλήρως δικαιολογημένες ενστάσεις) μέχρι την Πέμπτη 11/10/2018 και ώρα 14:00.