Ανακοίνωση για τους νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές τρίμηνης διάρκειας

Ανακοίνωση για τους νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές τρίμηνης διάρκειας

Παρακαλούνται οι νεοπροσληφθέντες αναπληρωτές στην Δ.Ε. Τρικάλων, αφού συμβουλευτούν τις συνημμένες οδηγίες, να υποβάλλουν αίτηση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά.