anakoinoseis

Εδώ δημοσιεύονται τα Δελτία Τύπου της Διεύθυνσής μας ή του ΥΠ.Π.Ε.Θ., καθώς και διάφορες ανακοινώσεις.

Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας 2016-2017

Εγκύκλιος Πρόσληψης Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας 2016-2017

Δημοσιεύτηκε σήμερα, 11/07/2016, η εγκύκλιος για την πρόσληψη αναπληρωτών γενικής παιδείας για το σχολικό έτος 2016-2017.
Από την Τρίτη 12 Ιουλίου έως και τις 19 Ιουλίου θα πρέπει οι υποψήφιοι επαιδευτικοί να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους για εργασία ως αναπληρωτές και ωρομίσθιοι.
Στην εγκύκλιο υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική διαδικασία εγγραφής στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα καθώς και τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων.

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων και Ρύθμιση Υπεραριθμίας

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων και Ρύθμιση Υπεραριθμίας

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 9η/08-07-2016 Πράξη του, ανακοινοποίησε τον πίνακα οργανικών υπεραριθμιών και κενών στα σχολεία αρμοδιότητάς του.
Ταυτόχρονα, χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2016-2017.

Συμπληρωματική Εγκύκλιος Αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Συμπληρωματική Εγκύκλιος Αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ

Μετά την ολοκλήρωση των μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής:

1. Από 07 -07-201 6 έως και 11 -07-2016 και ώρα 15: 00
α) νέας αίτησης απόσπασης στους εκπαιδευτικούς που δεν υπέβαλαν για οποιοδήποτε λόγο αρχικά αίτηση απόσπασης εντός της προθεσμίας, όπως είχε ορισθεί στην ανωτέρω σχετική και
β) τροποποίησης των προτιμήσεων επιλογών των αιτήσεων απόσπασης.

2. Από 07-07-2016
α) νέες αιτήσεις συζύγων ενστόλων (παρ. 1 του άρθρου 21 ν. 2946/2001 ΦΕΚ 224/8- 10-2001 τ.Α΄ όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 4316/14 και παρ. 4, άρθρο 17 του Ν.3649/2008), οι οποίοι δεν είχαν καταθέσει αίτηση απόσπασης, αφού δεν ήταν γνωστός ο τόπος εργασίας των συζύγων τους, όπως είχε ορισθεί στην ανωτέρω σχετική.
β) τροποποίησης αίτησης απόσπασης στους εκπαιδευτικούς προηγούμενης περίπτωσης μετά από μετάθεση του/της συζύγου.

Οργανικές Υπεραριθμίες 2016-2017 στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Τρικάλων

Οργανικές Υπεραριθμίες 2016-2017 στις σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, με την 8η/5-7-2016 Πράξη του, ανακοινώνει τον Πίνακα Υπεραριθμιών και Οργανικών Κενών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, για το σχ. έτος 2016-2017.
Σημείωση: Διορθώθηκε ο πίνακας υπεραριθμιών, ύστερα από ενσωμάτωση στοιχείων που στάλθηκαν από τους Δ/ντές των σχολείων και αποκατάσταση παραλείψεων.
Οι αλλαγές έχουν επισημανθεί με κίτρινο χρώμα.

Εγκύκλιος Υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2016

Εγκύκλιος Υποβολής Μηχανογραφικών Δελτίων ΓΕΛ - ΕΠΑΛ 2016

Ανακοινώνεται ότι οι διαδικασίες για την υποβολή του Μ.Δ. αρχίζουν από την Τετάρτη 15 Ιουνίου και λήγουν την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016.

Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων 2016

Από το Υπουργείο Παιδείας,Έρευνας και Θρησκευμάτων,υπενθυμίζεται ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων για τους υποψηφίους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ,οι οποίοι έχουν δηλώσει εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα,προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στην επιλογή για εισαγωγή το τρέχον έτος σε σχολή ή τμήμα για το οποίο απαιτείται εξέταση σε ένα ή περισσότερα ειδικά μαθήματα,θα διενεργηθούν από 16 Ιουνίου μέχρι και 27 Ιουνίου,στα παρακάτω εξεταστικά κέντρα και με βάση το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων,που έχει ανακοινωθεί.

Προκαταρκτικές Εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Προκαταρκτικές Εξετάσεις των Σχολών της Ελληνικής Αστυνομίας

Σας γνωρίζουμε ότι αναρτήθηκε στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας:www.hellenicpolice.gr η εγκύκλιος προκήρυξης διαγωνισμού για την εισαγωγή ιδιωτών στις σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του ΥΠΠΕΘ. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να ενημερωθούν από το διαδίκτυο σχετικά με τα δικαιολογητικά και τις ημερομηνίες υποβολής τους.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών λήγει στις 17-6-2016.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πρωτίστως στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα και δευτερευόντως στα τηλέφωνα 210-6977774,210-6977327,210-6977169 και 210-6980910.

Επισημαίνεται ότι,σύμφωνα με την ως άνω προκήρυξη,οι επιτυχόντες / ούσες θα εγγραφούν στις οικείες Σχολές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018.

Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων ΚΠΓ Ιουνίου 2016

Πρόγραμμα Προφορικών Εξετάσεων ΚΠΓ Ιουνίου 2016

Υπενθυμίζεται ότι στις 11-12/06/2016 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, στο 4ο ΓΕΛ Τρικάλων,Ζηνοδότου 4,τηλ:2431022403
Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων στις 7:15 το Σάββατο και στις 7:45 την Κυριακή

Οι προφορικές εξετάσεις για το Α’επίπεδο θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12/06, ενώ για το Β’επίπεδο το Σάββατο 12/06.
Οι υποψήφιοι οφείλουν να βρίσκονται στο χώρο δεκαπέντε λεπτά τουλάχιστον πριν την έναρξη της προφορικής εξέτασης.

Ευχαριστήριο Μήνυμα της κας Κάκλα για τη Λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ευχαριστήριο Μήνυμα της κας Κάκλα για τη Λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Με τη λήξη των Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (Ομάδα Β’) θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς, που με υποδειγματικό τρόπο και σε άριστη συνεργασία με την Επιτροπή Εξετάσεων Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΕΔΔΕ) Τρικάλων, εργαστήκατε για την πιστή εφαρμογή των οδηγιών και την άψογη διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που φέτος απαιτούσαν αυξημένη προσοχή λόγω της εφαρμογής δύο συστημάτων εισαγωγής (παλαιού και νέου).
Ευχαριστίες σε όλους τους συνεργάτες μου, τα μέλη της ΕΕΔΔΕ Τρικάλων για την εξαιρετική συμβολή τους και τον απόλυτο συντονισμό προκειμένου να διευκολυνθούν στο έργο τους όλα τα εξεταστικά κέντρα.
Θερμές ευχαριστίες επίσης απευθύνω σε όλους τους εκπαιδευτικούς που πήραν μέρος ως επιτηρητές στις εξετάσεις αυτές.
Καλή συνέχεια στο έργο σας και καλή επιτυχία στους μαθητές μας.