ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Επιλεγέντες Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2018-2019

Επιλεγέντες Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχ. έτος 2018-2019

Παρακαλούνται οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν στη ΔΔΕ Τρικάλων (γραφείο 303) τη Δευτέρα 10/12/2018 και έως τις 09:00 π.μ. με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  1. Φωτοαντίγραφο πτυχίου           
  2. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας
  3. Φωτοαντίγραφο ΑΦΜ
  4. Φωτοαντίγραφο ΑΜΚΑ
  5. Φωτοαντίγραφο Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ
  6. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου Εθνικής Τράπεζας με το IBAN
  7. Γνωματεύσεις Παθολόγου και Ψυχιάτρου

Όσοι δεν ενδιαφέρονται να προσληφθούν οφείλουν να ενημερώσουν για τη μη αποδοχή.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε ΚΕΣΥ

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων απόσπασης σε ΚΕΣΥ

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των κλάδων, με εξειδίκευση στη συμβουλευτική στον επαγγελματικό προσανατολισμό οι οποίοι επιθυμούν να αποσπασθούν σε Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) μέχρι 11-12-2018 και ώρα 15.00.

«Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019

«Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων υποψηφίων διδασκόντων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018-2019

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85, ΠΕ06 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους κυρωμένους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών γενικής εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2018-2019, και επιθυμούν να απασχοληθούν ως διδάσκοντες στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2018- 2019, να υποβάλουν την ηλεκτρονική αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) από 3 Δεκεμβρίου 2018 έως και 6 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.

Παράταση Προθεσμίας Εγγραφής ΕΕΠ/ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ

Παράταση Προθεσμίας Εγγραφής ΕΕΠ/ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου 2018 η προθεσμία εγγραφής στο ΟΠΣΥΔ όλων των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) των κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) του κλάδου ΔΕ01 που κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του κλάδου τους και περιλαμβάνονται στους κυρωμένους πίνακες υποψήφιων αναπληρωτών των 13 Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης του τρέχοντος σχολικού έτους (είτε εργάζονται, είτε όχι) και τα οποία δεν έχουν ήδη εγγραφεί στο ΟΠΣΥΔ είτε κατά την τωρινή διαδικασία είτε κατά το παρελθόν.

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Μετάθεσης

Ανακοίνωση Παράτασης Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων Μετάθεσης

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων μετάθεσης εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι και την Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 15:00.