ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων - Αιτήσεις Οργανικής Τοποθέτησης

Ονομαστικός Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων - Αιτήσεις Οργανικής Τοποθέτησης

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 8η/02-07-2020 Πράξη του, χαρακτήρισε ονομαστικά τους οργανικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2020-2021. Οι αναγραφόμενοι εκπαιδευτικοί δύνανται να υποβάλλουν Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου για την τοποθέτησή τους σε οργανικά κενά, από την Παρασκευή 03-07-2020 έως και την Τετάρτη 08-07-2020 και ώρα 12:00. Oι αιτήσεις των εκπαιδευτικών θα αποστέλλονται υπογεγραμμένες και σκαναρισμένες από τα προσωπικά τους e-mail στο mail@dide.tri.sch.gr. Εναλλακτικά, μπορούν να απευθύνονται στη σχολική μονάδα που ανήκουν οργανικά και να την αποστέλλουν δια μέσω του σχολείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να αποσταλεί μέσω fax (2431046470) με επιβεβαίωση της λήψης στο 2431046454. Ενστάσεις θα πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι τις 07-07-2020.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ειδικών προσόντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για απόσπαση σε Γ.Α.Κ. και Ε.Β.Ε.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών ειδικών προσόντων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας για απόσπαση σε Γ.Α.Κ. και Ε.Β.Ε.

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και τα Γενικά Αρχεία του Κράτους για το σχολικό έτος 2020-2021, να υποβάλλουν αίτηση σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν με αποκλειστική προθεσμία υποβολής από: 29/6/2020 έως και 03/07/2020.

6ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning

6ο Πανελλήνιο Διαδικτυακό Συνέδριο eTwinning

«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στα συνεργατικά σχολικά προγράμματα στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»

3, 4, 5 Ιουλίου 2020 διαδικτυακά

Δικτυακός τόπος: http://www.etwinning.gr/conf2019                                         

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 3, 4, 5 Ιουλίου 2020 διαδικτυακά. Για να  εγγραφείτε στο συνέδριο συμπληρώστε τη φόρμα εγγραφής.

To Πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο στο http://www.etwinning.gr/conf2019program

Το συνέδριο θα μεταδοθεί ζωντανά στο σύνδεσμο: http://www.etwinning.gr/conf2019live

Για την παρακολούθηση  των workshops θα σταλεί προσωπικό μήνυμα στους 40 πρώτους που έχουν κάνει εγγραφή στην παραπάνω φόρμα εγγραφής.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα ΣΔΕ

Η Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τουλάχιστον διετή εκπαιδευτική υπηρεσία από το διορισμό τους σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να αποσπαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας και τα εκτός έδρας τμήματα αυτών, για την κάλυψη θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, όπως αναλυτικά εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα, κατά το σχολικό έτος 2020-2021.

Ενημέρωση για τις αιτήσεις των ηλεκτρονικών εγγραφών

Ενημέρωση για τις αιτήσεις των ηλεκτρονικών εγγραφών

Δίνεται παράταση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων  Εγγραφής, Ανανέωσης εγγραφής και Μετεγγραφής σε ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. έως την Παρασκευή  03 Ιουλίου 2020 και ώρα 23:59.

Εκ νέου χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά 2020-2021

Εκ νέου χρονοδιάγραμμα των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά 2020-2021

Το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Τρικάλων απεφάσισε την συνέχιση των διαδικασιών των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά 2020-2021, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εφόσον δεν υπήρξε από το Υπουργείο Παιδείας καμία διευκρινιστική εγκύκλιος για εφαρμογή των νέων ωρολογίων προγραμμάτων που ανακοινώθηκαν με τα ΦΕΚ 2265/12-06-2020 και ΦΕΚ 2338/15-06-2020. Επομένως οι διαδικασίες συνεχίζονται από το σημείο που είχαν “παγώσει” ακολουθώντας το επισυναπτόμενο χρονοδιάγραμμα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής,Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής,Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

Καλούνται οι μόνιμοι/ες εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ78, που έχουν τα νόμιμα προσόντα (Πτυχίο Νομικής Σχολής ΑΕΙ – Τμήμα Νομικό) και επιθυμούν να αποσπαστούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, για την τριετία από 01-09-2020 έως και 31-08-2023, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 1-7-2020 στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση ή με διάθεση.