ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ωράριο Λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Τρικάλων

Ωράριο Λειτουργίας του Κέντρου Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) Τρικάλων

Σας ενημερώνουμε ότι το ΚΕΣΥΠ Τρικάλων θα λειτουργεί καθημερινά από 8:00 πμ έως 15:00 μμ και επιπλέον τις ημέρες Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή από 15:00 μμ- 18:00 μμ κατόπιν συνεννοήσεως, στο 2ο Γυμνάσιο Τρικάλων επί της οδού Κατσιμίδου 3, μέχρι της οριστικής μεταφοράς του στο 2ο όροφο της ΔΔΕ Τρικάλων.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2431028081

Fax: 24310 71673

Ε-mail: kesyp@dide.tri.sch.gr

Ανάρτηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου-Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων.

Ανάρτηση προσωρινού αξιολογικού πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στο εξωτερικό από το σχολικό έτος 2017-2018 και για το ημερολογιακό έτος 2018 Νοτίου Ημισφαιρίου-Πίνακας απορριφθεισών αιτήσεων.

Όσοι εκπαιδευτικοί δεν συμφωνούν με τα καταχωρισμένα στους πίνακες στοιχεία τους, δύνανται να αποστείλουν την ένστασή τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά και μόνο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: enstaseis-dipode@minedu.gov.gr. έως και την 21-1-2018 και ώρα 24:00, δηλώνοντας στο θέμα το ονοματεπώνυμό τους. Ενστάσεις, οι οποίες δεν θα αποσταλούν στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση δεν θα γίνονται δεκτές.