ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020: Αίτηση - Δήλωση και δικαιολογητικά για προφορική εξέταση

Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020: Αίτηση - Δήλωση και δικαιολογητικά για προφορική εξέταση

Από το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνεται η έναρξη των απαιτούμενων διαδικασιών για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλήνιες Εξετάσεις 2020.

Δείτε εδώ το Δελτιου Τύπου του ΥΠ.ΠΑΙ.Θ

Υπενθυμίζεται ότι όλοι οι μαθητές και απόφοιτοι με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες , πρέπει ως τις 9 Απριλίου να υποβάλουν-αποστείλουν με mail στο Λύκειό τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Επίσης, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής, εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν-αποστέλλουν με mail και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Προθεσμία υποβολής από την Δευτέρα 30 Μαρτίου ως και την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020.

Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής

Πρόσκληση σε διαδικτυακό σεμινάριο εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής

Σας ενημερώνουμε για την πραγματοποίηση σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων, που απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ91 – Θεατρικής Αγωγής,με θέμα «Ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση: στόχοι, προτεινόμενες δραστηριότητες και τρόποι συνεργασίας με τη σχολική κοινότητα».Κάθε εκπαιδευτικός Θεατρικής Αγωγής καλείται να συμπληρώσει τη φόρμα συμμετοχής, που αντιστοιχεί στο διαδικτυακό σεμινάριο της Διεύθυνσης, στην οποία υπηρετεί.

Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Παραιτήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Hμερομηνία έναρξης των αιτήσεων παραίτησης είναι η 1/4/2020 ημέρα Τετάρτη και η καταληκτική ημερομηνία είναι η 10/4/2020 ημέρα Παρασκευή. Επίσης, μπορεί να γίνει ανάκληση της αίτησης παραίτησης μέσα σε ένα μήνα από την επιβολή της.

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες συνθήκες, είναι προτιμότερο οι αιτήσεις παραίτησης να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της υπηρεσίας μας (mail@dide.tri.sch.gr), είτε στο φαχ (2431046470), είτε όπως αναφέρεται στην συνημμένη διευκρινιστική εγκύκλιο. Οι εκπαιδευτικοί με την υποβολή της αίτησης παραίτησης δεν είναι απαραίτητο να υποβάλουν και δικαιολογητικά συνταξιοδότησης.

Πληροφορίες: Δ. Τσίγκας ( 2431046416, 2431087733 και 6942255742), Δ. Αρσενιάδης 2431046417

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για την 1ΓΤ/2020 και τη 2ΓΔ/2020 Προκηρύξεις ΑΣΕΠ

Λόγω των ειδικών συνθηκών οι οποίες έχουν διαμορφωθεί από την επιδημία του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε ότι δίδεται η δυνατότητα μέχρι και τις 20-3-2020 στους υποψηφίους των προκηρύξεων 1ΓΤ/2020 και 2ΓΔ/2020, να υποβάλουν και ηλεκτρονικά την ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, επισυνάπτοντας τα δικαιολογητικά τους σε μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που θα αποστείλουν στο mail@dide.tri.sch.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσο είναι σε εφαρμογή η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-3-2020) για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία μας μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο mail@dide.tri.sch.gr ή τηλεφωνικά καλώντας στα 24310 46455, 24310 46458, 24310 46466, 24310 46452, 24310 46451 αποφεύγοντας τη δια ζώσης επικοινωνία. Όπου αυτό είναι αδύνατο, παρακαλούμε να προσέρχεστε στην υπηρεσία μας μόνο εφόσον έχετε προηγουμένως επικοινωνήσει με τη διεύθυνσή μας με e-mail ή τηλεφωνικά.

Όσοι θέλουν να καταθέσουν την αίτησή τους για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΤ και 2ΓΔ παρακαλούνται να χτυπούν το κουδούνι της υπηρεσίας και να περιμένουν την εξυπηρέτησή τους.