ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Πίνακες κατάταξης υποψήφιων διδασκόντων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2017-2018

Πίνακες κατάταξης υποψήφιων διδασκόντων εκπαιδευτικών για την Ενισχυτική Διδασκαλία 2017-2018

Ανακοινώνονται από τη ΔΔΕ Τρικάλων οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών για την Ε.Δ. σε σχολεία αρμοδιότητάς της, σύμφωνα με τις υποβληθείσες αιτήσεις.

Επίσης, ανακοινώνεται ο πίνακας κατανομής ωρών ανά ειδικότητα στα σχολεία.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφέιλουν να παρουσιαστούν την Τρίτη, 12/12/2017 και ώρα 9:00, για να υποβάλλουν δήλωση τοποθέτησης σε Σ.Κ.Α.Ε.

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών για απόσπαση στο εξωτερικό

Σε συνέχεια της με αριθμ. Φ.821/ 103904 /Η2/21-6-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΟΠ4653ΠΣ-0ΛΦ) πρόσκλησης, όπως αυτή ανακοινοποιήθηκε στις 22-6-2017, και προκειμένου να καλυφθούν εναπομείναντα κενά σε εκπαιδευτικές μονάδες του εξωτερικού, καλούνται όσοι από τους δημόσιους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, των κλάδων και ειδικοτήτων, έτσι όπως προκύπτουν από τον επισυναπτόμενο πίνακα χωρών-ειδικοτήτων, επιθυμούν να αποσπαστούν για το τρέχον σχολικό έτος 2017-2018 και 2018 του Νοτίου Ημισφαιρίου, να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση που αναρτάται στον ιστότοπο http://dipode-aitisi.sch.gr

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης και Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης

Ανακοίνωση Πινάκων Αιτήσεων Μετάθεσης και Βελτίωσης ή Οριστικής Τοποθέτησης

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνονται οι πίνακες με τα στοιχεία των αιτουμένων μετάθεση, βελτίωση θέσης και οριστική τοποθέτηση εκπαιδευτικών. Τυχόν ενστάσεις θα υποβάλλονται από 08-12-2017 μέχρι και 14-12-2017, υπόψη κ. Αρσενιάδη.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί μπορούν να καλούν για πληροφορίες στο 2431046452 ή στο 2431046454.

Για την αποφυγή σχετικών ερωτημάτων, διευκρινίζεται ότι στις αιτήσεις βελτίωσης/οριστικής τοποθέτησης τα πεδία Εντοπιότητα και Συνυπηρέτηση θα ενημερωθούν μετά την εισαγωγή προτιμήσεων σχολείων.