ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Ανακοινοποίηση Ονομαστικών Υπεραριθμιών και Ανακοίνωση Εναπομείναντων Οργανικών Κενών

Ανακοινοποίηση Ονομαστικών Υπεραριθμιών και Ανακοίνωση Εναπομείναντων Οργανικών Κενών

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την αριθμ. 13η/21-08-2019 πράξη του, ανακοινοποίησε τον ονομαστικό πίνακα υπεράριθμων εκπαιδευτικών και τοποθέτησε υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε οργανικά κενά, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και την κείμενη νομοθεσία.

Οι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στην νέα τους σχολική μονάδα με την έναρξη του νέου σχολικού έτους.

Ανακοινώνεται επίσης ο πίνακας με τα εναπομείναντα οργανικά κενά, τα οποία καλούνται να καταλάβουν όσοι εκπαιδευτικοί είχαν υποβάλει το Νοέμβριο του 2018 αίτηση βελτίωσης θέσης - οριστικής τοποθέτησης, σύμφωνα με το έγγραφο που επισυνάπτεται.

Προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων: από 22/08/2019 έως 26/08/2019 και ώρα 13:00

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων – ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2019-2020

Ονομαστικός χαρακτηρισμός υπεραρίθμων – ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2019-2020

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 12η/09-08-2019 Πράξη του χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2019-2020.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως uπεράριθμοι κ α λ ο ύ ν τ α ι  να  υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Δευτέρα 12-08-2019 έως και την Τρίτη 20-08-2019 και ώρα 14:00.

Ανακοίνωση αριθμητικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων για το σχολ. έτος 2019-2020

Ανακοίνωση αριθμητικών υπεραριθμιών στις σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων για το σχολ. έτος 2019-2020

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 11η /02-08-2019 Πράξη του διαπίστωσε και ανακοινώνει τον Πίνακα Οργανικών Κενών και Πλεονασμάτων (Υπεραριθμιών) της Δ.Δ.Ε. Τρικάλων, που περιέχει αριθμητικά τα οργανικά κενά και πλεονάσματα (υπεραριθμίες) κατά ομάδα σχολείων, σχολική μονάδα, κλάδο και ειδικότητα για το σχολικό έτος 2019-2020.

Όσοι εκπαιδευτικοί ανήκουν οργανικά σε Σχολικές Μονάδες της Δ.Δ.Ε.Τρικάλων (είτε υπηρετούν σε αυτές, είτε όχι), στον κλάδο και την ειδικότητα των οποίων έχει διαπιστωθεί υπεραριθμία και επιθυμούν να κριθούν υπεράριθμοι,παρακαλούνται να υποβάλλουν σχετική αίτηση στη Δ.Δ.Ε. Τρικάλων (γρ.313-ΠΥΣΔΕ) από 05-08-2019 έως 07-08-2019 και ώρα 14:00, αυτοπροσώπωςι ή μέσω τρίτου με εξουσιοδότηση ή με e-mail (mail@dide.tri.sch.gr) ή σε περίπτωση απουσίας με fax (24310-46470).