Υπενθυμίζεται ότι οι μαθητές που θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης (50μ.ελεύθερο) το οποίο περιλαμβάνεται προαιρετικά στα εξεταζόμενα αγωνίσματα, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα.

ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων σε Οργανικά Κενά - Αιτήσεις για Βελτίωση Θέσης / Οριστικής Τοποθέτησης σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Τοποθετήσεις Υπεραρίθμων σε Οργανικά Κενά - Αιτήσεις για Βελτίωση Θέσης / Οριστικής Τοποθέτησης σε Εναπομείναντα Οργανικά Κενά

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 9η/26-05-2017 Πράξη του τοποθέτησε υπεράριθμους εκπ/κούς σε οργανικά κενά για το 2017-2018 και ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά  σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του, όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να υποβάλουν ηλεκτρονικά Αίτηση – Δήλωση Τοποθέτησης (σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται) από το Σάββατο 26-05-2017 έως και την Τρίτη 30-05-2017 και ώρα 14:00 με βάση τα κενά που ανακοινώνονται στο συνημμένο  πίνακα.

Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., 2017-2018

Οδηγίες για την Υγειονομική Εξέταση και Πρακτική Δοκιμασία των Υποψηφίων για Εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α., 2017-2018

Η επιτροπή υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας με έδρα τη Λάρισα θα δέχεται τους υποψηφίους από την Τρίτη 20/06/2017 μέχρι και την Παρασκευή 30/06/2017 εκτός Σαββάτου και Κυριακήςς στο Ε.Α.Κ. Λάρισας (Αλκαζάρ) και ώρες 7 π.μ - 11 π.μ., σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων – Ρύθμιση Υπεραριθμιών για το Σχολικό έτος 2017-2018

Χαρακτηρισμός Υπεραρίθμων – Ρύθμιση Υπεραριθμιών για το Σχολικό έτος 2017-2018

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 8η/24-05-2017 Πράξη του, ανακοινοποίησε τον πίνακα αριθμητικών υπεραριθμιών και χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2017-2018.

Οι εκπαιδευτικοί που έχουν χαρακτηρισθεί ως uπεράριθμοι  κ α λ ο ύ ν τ α ι  να  υποβάλλουν, εφόσον το επιθυμούν, την επισυναπτόμενη Αίτηση – Δήλωση τοποθέτησης υπεραρίθμου για την τοποθέτησή τους στα υφιστάμενα οργανικά κενά της περιοχής μετάθεσης Τρικάλων, από την Πέμπτη 25-05-2017 έως και την Παρασκευή 26 -05-2017 και ώρα 13:00.