Προς τους κ.κ. Αναπληρωτές- Ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς

Παρακαλείστε να προσκομίσετε όλα τα δικαιολογητικά πρόσληψης που απαιτούνται, σε φωτοαντίγραφα, κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία. Επίσης, πρωτότυπες- πρόσφατες Ιατρικές Γνωματεύσεις Παθολόγου σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το νόμο και Ψυχίατρου ότι εξεταστήκατε μέσω της κατάλληλης ψυχομετρικής μεθόδου και δεν πάσχετε από ψυχικό νόσημα που μπορεί να παρεμποδίζει την άσκηση του διδακτικού σας έργου και είστε κατάλληλοι για διδασκαλία.

ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων των ΕΠΑΛ ΔΔΕ Τρικάλων - Β' φάση

Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων Μαθητών για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Αποφοίτων των ΕΠΑΛ ΔΔΕ Τρικάλων - Β' φάση

Ανακοινώνονται οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων για το μεταλυκειακό έτος μαθητείας  - Β' φάση. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση έως την Τετάρτη, 18/10/2017 στα αντίστοιχα σχολεία.

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 22η/12-10-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών με την Πράξη 22η/12-10-2017 του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων, με την 22η/12-10-2017 Πράξη του, τοποθέτησε εκπαιδευτικούς σε λειτουργικά κενά των σχολείων αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Οι αναφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα αντίστοιχα σχολεία στις 16/10/2017.

Παραλαβή Πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2017

Παραλαβή Πιστοποιητικών Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Μαΐου 2017

Ανακοινώνεται ότι οι επιτυχόντες στο Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας περιόδου Μαΐου 2017, μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από την ΔΔΕ Τρικάλων ( Μπότσαρη 2, 3ος όροφος γραφείο 303) αυτοπροσώπως ή με τους νόμιμους κηδεμόνες τους και εκπροσώπους τους (εφόσον είναι ανήλικοι) ή με άτομα εξουσιοδοτημένα με υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη με το «γνήσιο της υπογραφής» όπως ορίζει ο νόμος και έχοντας μαζί τους την ταυτότητα τους.