Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σύνδεση

ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκε: 20 Αυγούστου,2014,2:21 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ,ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΕΝΟ ΠΕ04.02

Διαβάστε εδώ

Δημοσιεύτηκε: 19 Αυγούστου,2014,5:44 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ),Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο

Δημοσιεύτηκε: 18 Αυγούστου,2014,2:48 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού καταργημένων ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2014-2015,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)

Διαβάστε εδώ

Δημοσιεύτηκε: 14 Αυγούστου,2014,5:19 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 54η/13-08-2014 Πράξη του τοποθέτησε τους μετατεθέντες εκπ/κους σε ΣΜΕΑΕ Ν. Τρικάλων

Διαβάστε εδώ

Δημοσιεύτηκε: 14 Αυγούστου,2014,5:01 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

Οργανικά κενά μετά από ρύθμιση υπεραριθμιών – αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης για το σχολικό έτος 2014-2015

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 54η/13-08-2014 Πράξη του και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ.50/96,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 269/2000,καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010,ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά από τη ρύθμιση υπεραριθμιών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2014-2015,

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα εναπομείναντα κενά

Δημοσιεύτηκε: 14 Αυγούστου,2014,4:57 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις υπεραρίθμων σε οργανικά κενά μετά από ρύθμιση υπεραριθμίας για το σχολικό έτος 2014-2015

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 54η/13-08-2014 Πράξη του και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ.50/96,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 269/2000,καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010,τοποθέτησε καθηγητές σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του μετά από ρύθμιση υπεραριθμίας για το σχολικό έτος 2014-2015.

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον πίνακα τοποθετήσεων

Δημοσιεύτηκε: 14 Αυγούστου,2014,4:52 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Τρικάλων με την πρ. 54/13-08-2014 και μετά από την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας,ανακοινώνει τον πίνακα ονομαστικού χαρακτηρισμού υπεραρίθμων,όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 5 Αυγούστου,2014,9:06 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ,ΠΥΣΔΕ

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων – ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2014-2015

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον ονομαστικό πίνακα χαρακτηρισμού υπεραρίθμων

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα οργανικά κενά ανά ομάδα σχολείων

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση τοποθέτησης

Δημοσιεύτηκε: 5 Αυγούστου,2014,8:27 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,Εξετάσεις

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Κ.Π.Γ. ΜΑΪΟΥ 2014

Από το Υ.ΠΑΙ.Θ. ανακοινώθηκε ο πίνακας επιτυχόντων στο Κ.Π.Γ. Μαίου 2014.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 29 Ιουλίου,2014,3:23 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ ΑΝΑ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον επικαιροποιημένο πίνακα

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση χαρακτηρισμού υπεραρίθμου