Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σύνδεση

ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκε: 25 Ιουνίου,2015,2:53 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

Πρόσκληση για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων και Υπευθύνων Τομέων Ε.Κ.

Δείτε το έγγραφο εδώ

Δημοσιεύτηκε: 24 Ιουνίου,2015,12:17 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ,ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ

Λειτουργικά Κενά Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2015-2016

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 97794/Ε2/19-06-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.,ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 23 Ιουνίου,2015,3:38 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών ανά σχολική μονάδα και εργαστηριακό κέντρο,που περιλαμβάνει το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής –παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης,της υπηρεσιακής κατάστασης διοικητικής και καθοδηγητικής εμπειρίας,καθώς και της μοριοδότησης από τη μυστική ψηφοφορία του συλλόγου διδασκόντων.

Κατά του τελικού πίνακα μοριοδότησης δύναται να υποβληθούν ενστάσεις από 23/6/2015 έως και 25/6/2015,σύμφωνα με την υπ’αριθμ. Φ361.22/34/85013/Ε3/28-5-2015.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 22 Ιουνίου,2015,10:29 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ &ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την ανάληψη υπηρεσίας των αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Δείτε εδώ την ανακοίνωση για την ανάληψη υπηρεσίας των μετατεθέντων στη ΔΔΕ Τρικάλων εκπαιδευτικών

Δημοσιεύτηκε: 18 Ιουνίου,2015,1:23 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Ανακοίνωση ημερομηνιών για ενστάσεις επί του πίνακα σταθερών μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Σχ. Μονάδων 2011 και υποβολής αίτησεων δήλωσης προτίμησης Σχολικής Μονάδας

Ανακοίνωση

Δημοσιεύτηκε: 18 Ιουνίου,2015,12:30 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Δείτε εδώ το διαβιβαστικό με τις επεξηγήσεις

Δείτε εδώ τους πίνακες εκλογέων ανά σχολείο

Δημοσιεύτηκε: 17 Ιουνίου,2015,7:37 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Ανακοίνωση τελικού αξιολογικού πίνακα συνολικών μορίων των υποψηφίων Δ/ντων σχολικών μονάδων ν. Τρικάλων 2011.

Κατεβάστε τον πίνακα από εδώ

Δημοσιεύτηκε: 17 Ιουνίου,2015,7:35 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Ανακοίνωση Πίνακα Σταθερών Μορίων Υποψηφίων Διευθυντών Σχ. Μονάδων 2011 μετά από ενστάσεις και ημερομηνίες υποβολής τυχόν ενστάσεων και δηλώσεων προτίμησης Σχ. Μονάδων.

Κατεβάστε τον πίνακα από εδώ

Δημοσιεύτηκε: 16 Ιουνίου,2015,7:05 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Μετά από τη συνεδρίαση του Διευρυμένου Συμβουλίου Επιλογής Διευθυντών ν. Τρικάλων  στις 16/06/2015,όπου εξετάστηκαν οι υποβληθείσες ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους,παραδόθηκαν με τα υπ’αριθμ. 5837/16-06-2015 και 5917/18-06-2015 έγγραφα και ανακοινώνονται οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων Διευθυντών.

Πίνακας με όσους πληρούν τα τυπικά προσόντα

Πίνακας με τα αναλυτικά μόρια των υποψηφίων και τις προτιμήσεις τους

Πίνακας με μόρια με τους υποψηφίους ανά σχολείο

 

Ανακοινοποιημένος πίνακας με τα αναλυτικά μόρια των υποψηφίων (18/06/2015)

Ανακοινοποιημένος Πίνακας με μόρια με τους υποψηφίους ανά σχολείο (18/06/2015)

Δημοσιεύτηκε: 16 Ιουνίου,2015,1:51 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Προκήρυξη εισαγωγής σπουδαστών/σπουδαστριών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού Ακαδημαϊκού Έτους 2015-16.

Δείτε εδώ το έγγραφο με τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων

Δείτε εδώ ολόκληρη την προκήρυξη