Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σύνδεση

ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκε: 22 Αυγούστου,2014,2:38 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ σε ΥΣΜΕ,κατά το σχολικό έτος 2014 –2015

Διαβάστε εδώ

Κατεβάστε από εδώ το έντυπο αίτησης απόσπασης

Δείτε εδώ τα κενά

Δημοσιεύτηκε: 22 Αυγούστου,2014,11:37 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Α/θμιας &Β/θμιας Εκπ/σης σχολ. έτους 2014-2015

Διαβάστε εδώ

Δημοσιεύτηκε: 20 Αυγούστου,2014,2:21 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ,ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΕΝΟ ΠΕ04.02

Διαβάστε εδώ

Δημοσιεύτηκε: 19 Αυγούστου,2014,5:44 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ),Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2014-2015.

Διαβάστε εδώ την εγκύκλιο

Δημοσιεύτηκε: 18 Αυγούστου,2014,2:48 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων για πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού καταργημένων ειδικοτήτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά το σχολ. έτος 2014-2015,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 82 ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α΄)

Διαβάστε εδώ

Δημοσιεύτηκε: 14 Αυγούστου,2014,5:19 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΕΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 54η/13-08-2014 Πράξη του τοποθέτησε τους μετατεθέντες εκπ/κους σε ΣΜΕΑΕ Ν. Τρικάλων

Διαβάστε εδώ

Δημοσιεύτηκε: 14 Αυγούστου,2014,5:01 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

Οργανικά κενά μετά από ρύθμιση υπεραριθμιών – αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης για το σχολικό έτος 2014-2015

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 54η/13-08-2014 Πράξη του και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ.50/96,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 269/2000,καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010,ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά από τη ρύθμιση υπεραριθμιών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2014-2015,

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα εναπομείναντα κενά

Δημοσιεύτηκε: 14 Αυγούστου,2014,4:57 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

Τοποθετήσεις υπεραρίθμων σε οργανικά κενά μετά από ρύθμιση υπεραριθμίας για το σχολικό έτος 2014-2015

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 54η/13-08-2014 Πράξη του και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ.50/96,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 269/2000,καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.3848/2010,τοποθέτησε καθηγητές σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του μετά από ρύθμιση υπεραριθμίας για το σχολικό έτος 2014-2015.

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον πίνακα τοποθετήσεων

Δημοσιεύτηκε: 14 Αυγούστου,2014,4:52 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Τρικάλων με την πρ. 54/13-08-2014 και μετά από την εξέταση των αιτήσεων θεραπείας,ανακοινώνει τον πίνακα ονομαστικού χαρακτηρισμού υπεραρίθμων,όπως αυτός τελικά τροποποιήθηκε.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 5 Αυγούστου,2014,9:06 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ,ΠΥΣΔΕ

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων – ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2014-2015

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον ονομαστικό πίνακα χαρακτηρισμού υπεραρίθμων

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα οργανικά κενά ανά ομάδα σχολείων

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση τοποθέτησης