Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σύνδεση

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΔΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ 2015-2016 ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων,με την 16η/4-9-2015 πράξη του,ανακοινώνει τα λειτουργικά κενά στις σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το διδακτικό έτος 2015-2016 και καλεί τους εκπαιδευτικούς να υποβάλλουν αιτήσεις –δηλώσεις τοποθέτησης,σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφο.

Έγγραφο για αιτήσεις τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά

Πίνακας με τα λειτουργικά κενά

Αίτηση τοποθέτησης αποσπασμένων εκπαιδευτικών

Αίτηση συμπλήρωσης ωραρίου

Αίτηση για απόσπαση εντός ΠΥΣΔΕ

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις προσωρινής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ θα υποβληθούν ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ηλεκτρονικά,μέσω της ιστοσελίδας της ΔΔΕ Τρικάλων,σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο παραπάνω έγγραφο.

Όλες οι υπόλοιπες αιτήσεις θα υποβληθούν αυτοπροσώπως στο ΠΥΣΔΕ Τρικάλων,στο γραφείο 312.

Η προθεσμία υποβολής όλων των αιτήσεων λήγει στις 8/9/2015.

 

Σημείωση: Το λειτουργικό κενό ΠΕ03 στο Γυμνάσιο Αμπελίων θα υφίσταται έως την επιστροφή του οργανικά τοποθετημένου εκπ/κού από αναρρωτική άδεια (περίπου αρχές Νοεμβρίου).

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΚΕΝΑ,ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Μετά τη συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων για την τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά, σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 7409/13-07-2015 έγγραφό μας,ανακοινώνεται ότι παραμένουν κενά στις ειδικότητες ΠΕ03 και ΠΕ04 που απέμειναν ή προέκυψαν μετά την τοποθέτηση καθηγητών σε οργανικά κενά σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2015-2016.

Δείτε το έγγραφο με τα εναπομείναντα κενά και τις ημερομηνίες υποβολής αίτησης τοποθέτησης εδώ.

Επειδή οι εναπομείνασες ώρες ΠΕ04 στο Γυμνάσιο Βαλτινού είναι 9,δεν συνιστούν οργανικό κενό,επομένως ανακοινοποιούμε το παραπάνω έγγραφο ως προς τα κενά ΠΕ04.

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 14η/18-08-2015 Πράξη του και σύμφωνα με  τις διατάξεις του Π.Δ.50/96,όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/97 και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 269/2000,καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 30,του Ν.3848/2010,τοποθέτησε σε οργανικά κενά των σχολείων του ν. Τρικάλων τους εκπαιδευτικούς που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Οι τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις αιτήσεις των ενδιαφερόμενων,τα μόριά τους και τα οργανικά κενά που υπήρχαν ή προέκυψαν κατά τη διαδικασία βελτιώσεων θέσης.

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησής τους στη 1/09/2015.

Δείτε τον πίνακα εδώ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων μετά από την 13η/13-7-2015 Πράξη του ανακοινώνει τα εναπομείναντα οργανικά κενά μετά από τη ρύθμιση υπεραριθμιών σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2015-2016,όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Δείτε εδώ το έγγραφο με τις οδηγίες και τις προθεσμίες υποβολής αίτησης βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων με την 13η/13-7-2015 Πράξη του τοποθέτησε σε οργανικά κενά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς,σύμφωνα με τις αιτήσεις τους και την κείμενη νομοθεσία.

Δείτε την απόφαση εδώ

Δείτε τον πίνακα με τις τοποθετήσεις εδώ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2015-2016

Το ΠΥΣΔΕ Τρικάλων,μετά από την 12η/7-7-2015 Πράξη του,ανακοινώνει τον τελικό πίνακα κενών και πλεονασμάτων,όπως αυτός προέκυψε μετά την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων,καθώς και τον πίνακα με τον ονομαστικό χαρακτηρισμό των υπεραρίθμων εκπαιδευτικών για το σχ. έτος 2015-2016.

Δείτε το αναλυτικό έγγραφο εδώ

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση τοποθέτησης

 

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΥΣΔΕ

H προγραμματισμένη για σήμερα,2/7/2015,συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Τρικάλων αναβάλλεται για τη Δευτέρα,6/7/2015.

Η αναβολή οφείλεται στην απουσία των δύο τακτικών αιρετών εκπροσώπων του ΠΥΣΔΕ στο συνέδριο της ΟΛΜΕ και στην δήλωση των αναπληρωματικών μελών τους ότι αδυνατούν να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο λόγω ελλιπούς γνώσης  του θέματος του χαρακτηρισμού των υπεραρίθμων.

Επίσης,μετά από έγγραφη επισήμανση των Δ/ντών του 6ου ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ και του 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΛΗΣ σχετικά με τα οργανικά κενά,ανακοινώνεται ότι στα παραπάνω σχολεία υπάρχουν κενά ΠΕ02 ως εξής:

  1. 6Ο  ΓΕΛ Τρικάλων – 14 ώρες
  2. 1Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΛΗΣ – 13 ώρες

Τα κενά αυτά προστίθενται στον πίνακα κενών – πλεονασμάτων προκειμένου να ενημερωθούν προς δήλωσή τους όλοι οι ενδιαφερόμενοι.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Η Διευθύντρια της Δ.Ε. Τρικάλων και η γραμματεία του ΠΥΣΔΕ,μετά από έλεγχο στον πίνακα υπεραριθμιών και σε επαφή με τις σχολικές μονάδες που επισήμαναν διορθώσεις,κάλεσε το ΠΥΣΔΕ σε έκτακτη  συνεδρίαση,προκειμένου να διορθωθεί ο πίνακας και να ανακοινοποιηθεί στο ορθό.

Μετά την 11/26-6-15 πράξη του ΠΥΣΔΕ ανακοινοποιείται ο πίνακας κενών και πλεονασμάτων (υπεραριθμίες) και παρακαλούμε τους Διευθυντές να ενημερώσουν ενυπόγραφα και με ευθύνη τους το εκπ/κό προσωπικό των σχολείων τους.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης των εκπαιδευτικών  προκειμένου να χαρακτηριστούν ως υπεράριθμοι παραμένει μέχρι και την Τρίτη,30/06/2015.

Εκ παραδρομής δεν δηλώθηκε σωστά το κενό ΠΕ03 στο 3ο ΓΕΛ (είχε δηλωθεί ως υπεραριθμία). Το σωστό είναι οργανικό κενό ΠΕ03  14 ωρών στο 3ο ΓΕΛ Τρικάλων.

Επίσης,στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας υπάρχει οργανικό κενό ΠΕο2 14 ωρών

Δείτε τον πίνακα εδώ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ 2015

Δείτε την Ανακοίνωση –Πρόσκληση χαρακτηρισμού υπεραρίθμου

Δείτε τον πίνακα με τις υπεραριθμίες (αριθμητικά) ανά σχολείο

Κατεβάστε την αίτηση –δήλωση χαρακτηρισμού υπεραρίθμου

Λειτουργικά Κενά Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2015-2016

Σύμφωνα με το υπ’αριθμ. 97794/Ε2/19-06-2015 έγγραφο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.,ανακοινώνονται τα λειτουργικά κενά του Μουσικού Σχολείου Τρικάλων για το διδακτικό έτος 2015-2016.

Δείτε τον πίνακα εδώ