Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σύνδεση

ΕΣΠΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνεται ο πίνακας με τις υπεραριθμίες αριθμητικά,ανά σχολείο και κλάδο,για το σχ. έτος 2014-2015.

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον πίνακα ανά ομάδα σχολείων

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση χαρακτηρισμού υπεραρίθμου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ –ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε εδώ

Οριστική τοποθέτηση καθηγητών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και καθηγητών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά για το σχολικό έτος 2013-2014

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 15η/05-07-2013 Πράξη του τοποθέτησε καθηγητές που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης θέσης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2013-2014,όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ εδώ

ΚΕΝΑ –ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΥΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων ανακοινώνει τον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων για το έτος 2013-2014. Δείτε τον εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (B΄ ΦΑΣΗ)

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 22η/28-06-2012 πράξη του τοποθετεί σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσής τους,καθηγητές που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφό του.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΔΙΑΘΕΣΗ_ΒΕΛΤ Β’ΦΑΣΗ) 2012-13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Α΄ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –Β΄ ΦΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ –Α΄ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δείτε εδώ την ανακοινοποίηση του πίνακα τοποθετήσεων σε οργανικά κενά –Α’Τρικάλων

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ –ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓ.ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 20η/12-06-2012 πράξη του,ανακοινώνει τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης που παρέμειναν μετά τη ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2012-2013 και καλεί τους καθηγητές να καταθέσουν ηλεκτρονικά αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης έως την Πέμπτη 21-06-2012.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και δείτε τα συνημμένα έγγραφα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2012-13

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 20η/12-06-2012 πράξη του τοποθετεί σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσής τους,καθηγητές από ρύθμιση υπεραριθμίας σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφό του.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ -ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ 2012-13

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΙ- ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΥΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 18η/06-06-2012 πράξη του,χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους καθηγητές του ν. Τρικάλων και τους καλεί, εφόσον το επιθυμούν, να κάνουν αίτηση ρύθμισης υπεραριθμίας στα υφιστάμενα οργανικά κενά σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσής τους,όπως ανακοινώνονται στους επισυναπτόμενους πίνακες.

Οι αιτήσεις θα γίνουν στη ΔΔΕ Τρικάλων – Γραφείο 313,μέχρι τη Δευτέρα 11-06-2012  είτε στο FAX 24310-46470,είτε αυτοπροσώπως.

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ –ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜIΩΝ 2012-13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΑΡΑΚΤ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ-ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ-ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΥΠΕΡΑΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΚΕΝΑ- ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2012-2013

Με τις υπ’ αριθμ. 9/28-3-2012,10/29-3-2012,11/30-3-2012 και 12/2-4-2012 πράξεις του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ν. Τρικάλων οριστικοποιήθηκαν τα κενά-πλεονάσματα του εκπαιδευτικού προσωπικού της Διεύθυνσης Δ.Ε. Ν. Τρικάλων ανά περιοχή μετάθεσης για το σχ. έτος 2012-13,σύμφωνα με την εγκύκλιο 32413/Δ2/23-03-2012 του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

Κατεβάστε τον πίνακα  εδώ