Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σύνδεση

ΕΣΠΑ

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛ. ΠΕ04

Δείτε τον πίνακα εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΕΝΟ ΠΕ04.02

Διαβάστε εδώ

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων – ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2014-2015

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον ονομαστικό πίνακα χαρακτηρισμού υπεραρίθμων

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα οργανικά κενά ανά ομάδα σχολείων

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση τοποθέτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνεται ο πίνακας με τις υπεραριθμίες αριθμητικά,ανά σχολείο και κλάδο,για το σχ. έτος 2014-2015.

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον πίνακα ανά ομάδα σχολείων

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση χαρακτηρισμού υπεραρίθμου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ –ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε εδώ

Οριστική τοποθέτηση καθηγητών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και καθηγητών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά για το σχολικό έτος 2013-2014

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 15η/05-07-2013 Πράξη του τοποθέτησε καθηγητές που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης θέσης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2013-2014,όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ εδώ

ΚΕΝΑ –ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ ΠΥΣΔΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Η Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ν. Τρικάλων ανακοινώνει τον πίνακα οργανικών κενών και πλεονασμάτων για το έτος 2013-2014. Δείτε τον εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΡΙΚΑΛΩΝ (B΄ ΦΑΣΗ)

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 22η/28-06-2012 πράξη του τοποθετεί σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων της περιοχής μετάθεσής τους,καθηγητές που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ σύμφωνα με το παρακάτω έγγραφό του.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ (ΔΙΑΘΕΣΗ_ΒΕΛΤ Β’ΦΑΣΗ) 2012-13

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ Α΄ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –Β΄ ΦΑΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝOΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ –Α΄ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Δείτε εδώ την ανακοινοποίηση του πίνακα τοποθετήσεων σε οργανικά κενά –Α’Τρικάλων

ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ –ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ,ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ,ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΗΓ.ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 20η/12-06-2012 πράξη του,ανακοινώνει τα οργανικά κενά ανά περιοχή μετάθεσης που παρέμειναν μετά τη ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2012-2013 και καλεί τους καθηγητές να καταθέσουν ηλεκτρονικά αιτήσεις οριστικής τοποθέτησης και βελτίωσης έως την Πέμπτη 21-06-2012.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και δείτε τα συνημμένα έγγραφα.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΑΙΤΗΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 2012-13

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΜΕΤΑΘΕΣΗ