Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σύνδεση

ΕΣΠΑ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ –ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε εδώ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε εδώ

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης καθηγητών υπεραρίθμων και ευρισκομένων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2014-2015

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Δείτε τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά ανά ειδικότητα και ανά σχολείο εδώ

Κατεβάστε από εδώ τα έντυπα των αιτήσεων

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ04

Το ΠΥΣΔΕ Ν. Τρικάλων,με την 56η/2-9-2014 πράξη του,χαρακτήρισε ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ04 (ομαδοπ.).

Δείτε τον πίνακα εδώ

ΝΕΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛ. ΠΕ04

Δείτε τον πίνακα εδώ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟ ΚΕΝΟ ΠΕ04.02

Διαβάστε εδώ

Χαρακτηρισμός υπεραρίθμων – ρύθμιση υπεραριθμιών για το σχολικό έτος 2014-2015

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον ονομαστικό πίνακα χαρακτηρισμού υπεραρίθμων

Δείτε εδώ τον πίνακα με τα οργανικά κενά ανά ομάδα σχολείων

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση τοποθέτησης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ

Από τη ΔΔΕ Τρικάλων ανακοινώνεται ο πίνακας με τις υπεραριθμίες αριθμητικά,ανά σχολείο και κλάδο,για το σχ. έτος 2014-2015.

Δείτε εδώ το έγγραφο

Δείτε εδώ τον πίνακα ανά ομάδα σχολείων

Κατεβάστε από εδώ την αίτηση χαρακτηρισμού υπεραρίθμου

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ –ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2014-2015

Διαβάστε εδώ

Οριστική τοποθέτηση καθηγητών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και καθηγητών από βελτίωση θέσης σε οργανικά κενά για το σχολικό έτος 2013-2014

Σας γνωρίζουμε ότι το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 15η/05-07-2013 Πράξη του τοποθέτησε καθηγητές που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ και που υπέβαλαν αίτηση βελτίωσης θέσης σε οργανικά κενά σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς του για το σχολικό έτος 2013-2014,όπως φαίνεται στον επισυναπτόμενο πίνακα

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΠΥΣΔΕ εδώ