Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σύνδεση

ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκε: 17 Σεπτεμβρίου,2014,11:34 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡ. 61η/17-9-2014

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 61η/17-09-2014 πράξη του,τοποθέτησε σε λειτουργικά κενά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς οι οποίοι καλούνται  να παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησης  την Πέμπτη 18-09-2014.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 16 Σεπτεμβρίου,2014,2:29 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ03.50,ΠΕ12.50,ΠΕ15.50 και ΠΕ19-20.50 ΕΑΕ,σχολ. έτους 2014-2015

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής,καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2014-2015 των κλάδων ΠΕ03.50,ΠΕ12.50,ΠΕ15.50 και ΠΕ19-20.50 οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.:http://e-aitisi.sch.gr.
Καλούνται οι εκπ/κοί που υπέβαλαν αίτηση να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση,δε,που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών,αποκλειστικά την Τετάρτη 17-09-2014,σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δημοσιεύτηκε: 15 Σεπτεμβρίου,2014,10:27 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΠΡ.60η/15-9-2014

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 60η/15-09-2014 πράξη του,τοποθέτησε σε λειτουργικά κενά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς οι οποίοι καλούνται  να παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησης εως 17/09/2014.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 15 Σεπτεμβρίου,2014,10:56 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΠΓ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2014

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 14 Σεπτεμβρίου,2014,3:54 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,ΠΡ. 59η/12-9-2014

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 59η/12-09-2014 πράξη του,τοποθέτησε σε λειτουργικά κενά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς οι οποίοι καλούνται να παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησης την Δευτέρα,15/09/2014.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 11 Σεπτεμβρίου,2014,7:27 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,ΠΡ. 58η/10-9-2014

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων με την 58η/10-09-2014 πράξη του,τοποθέτησε σε λειτουργικά κενά τους παρακάτω εκπαιδευτικούς οι οποίοι καλούνται να παρουσιαστούν στα σχολεία τοποθέτησης την Παρασκευή, 12/09/2014.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 10 Σεπτεμβρίου,2014,12:47 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Προκήρυξη διεξαγωγής εξετάσεων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2014

Προθεσμίες υποβολής αίτησης: 11 –24 Σεπτεμβρίου 2014

Διαβάστε την προκήρυξη εδώ

Δημοσιεύτηκε: 5 Σεπτεμβρίου,2014,7:20 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΚΕΝΑ - ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ,ΠΥΣΔΕ

Αιτήσεις – Δηλώσεις τοποθέτησης καθηγητών υπεραρίθμων και ευρισκομένων στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ σε λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2014-2015

Διαβάστε το έγγραφο εδώ

Δείτε τον πίνακα με τα λειτουργικά κενά ανά ειδικότητα και ανά σχολείο εδώ

Κατεβάστε από εδώ τα έντυπα των αιτήσεων

Δημοσιεύτηκε: 5 Σεπτεμβρίου,2014,5:58 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥ ΕΚΠ/ΚΟΥ ΚΛ. ΠΕ17.02,ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων,με την 57η/5-9-2014 Πράξη του,τοποθέτησε την παρακάτω υπεράριθμη εκπ/κό κλ. ΠΕ17.02 σε κενή οργανική θέση για το μάθημα της Τεχνολογίας,ύστερα από τη ρύθμιση υπεραριθμίας.

Δείτε τον πίνακα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 5 Σεπτεμβρίου,2014,5:48 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΚΛ. ΠΕ04

Το ΠΥΣΔΕ ν. Τρικάλων,με την 57η/5-9-2014 Πράξη του,τοποθέτησε τους παρακάτω εκπ/κούς κλ. ΠΕ04 σε κενές οργανικές θέσεις,ύστερα από τις αιτήσεις τους για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωση θέσης.

Δείτε τον πίνακα εδώ