Γραφείο Σχολικών Δραστηριοτήτων

Σύνδεση

ΕΣΠΑ

Δημοσιεύτηκε: 20 Οκτωβρίου,2014,12:44 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,Εκδρομές

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 2ήμερη εκδρομή του ΓΕΛ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ στην Αθήνα

Διαβάστεεδώ

Δημοσιεύτηκε: 20 Οκτωβρίου,2014,10:24 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,Εκδρομές

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5ήμερη εκδρομή της Γ’τάξης του Μουσικού Λυκείου στη Βιέννη

Διαβάστε εδώ

Δημοσιεύτηκε: 17 Οκτωβρίου,2014,11:33 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,Εκδρομές

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 5ήμερη εκπ/κή εκδρομή του 5ου ΓΕΛ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Διαβάστε εδώ

Δημοσιεύτηκε: 16 Οκτωβρίου,2014,10:28 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Ανακοίνωση Εξεταστικών Κέντρων ΚΠΓ περιόδου Νοεμβρίου 2014

Μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών που προβλέπονται στην παρ. 5 του άρθρου 3 της αριθμ. 14420/ΚΒ/2008 (ΦΕΚ 218Β),για τον ορισμό των εξεταστικών κέντρων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας,περιόδου Νοεμβρίου 2014,ανακοινώνονται τα εξεταστικά κέντρα σε όλη τη χώρα ως εξής:

Δείτε εδώ τον πίνακα

Δημοσιεύτηκε: 16 Οκτωβρίου,2014,10:18 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,Εκδρομές

Προκήρυξη διαγωνισμού μετακίνησης για το Πρόγραμμα EUROSCOLA

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος EUROSCOLA,η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό (κλειστές προσφορές), προκειμένου να επιλέξει την προσφορότερη λύση για τη μεταφορά 24 επιλεγέντων μαθητών/τριών και των 2 αντίστοιχων συνοδών-εκπαιδευτικών τους στο Ευρωκοινοβούλιο-Στρασβούργο από 21 μέχρι και 23/1/2015.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο εδώ

Δημοσιεύτηκε: 15 Οκτωβρίου,2014,2:21 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,Εκδρομές

Προκήρυξη διαγωνισμού εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διήμερη εκπαιδευτική εκδρομή ομάδας μαθητών Β΄ και Γ΄ Τάξης του 3ου Γυμνασίου Τρικάλων στους παραδοσιακούς οικισμούς του Πηλίου

Διαβάστε εδώ

Δημοσιεύτηκε: 15 Οκτωβρίου,2014,8:45 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,Εκδρομές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΓΕΛ ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε εδώ

Δημοσιεύτηκε: 14 Οκτωβρίου,2014,7:38 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Υποβολή ενστάσεων κατά του πίνακα αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ011.01 Φυσικής Αγωγής ΕΑΕ,σχολ. έτους 2014-2015.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και του ελέγχου των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο,καταρτίστηκε προσωρινός πίνακας αναπληρωτών σχολικού έτους 2014-2015 του κλάδου ΠΕ11.01 ΕΑΕ,ο οποίος και αναρτάται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.:http://e-aitisi.sch.gr.
Καλούνται οι εκπ/κοί,που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο,να ελέγξουν ενδελεχώς τον αναρτημένο πίνακα του κλάδου τους. Σε περίπτωση,δε,που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά του πίνακα αυτού,αποκλειστικά την Τρίτη 14-10-2014,σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο εδώ.

Δημοσιεύτηκε: 9 Οκτωβρίου,2014,1:59 μμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.,ΠΥΣΔΕ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ,ΠΡ. 64η / 8-10-2014

Δείτε τον πίνακα εδώ

Δημοσιεύτηκε: 7 Οκτωβρίου,2014,8:14 πμ | Συντάκτης:didetrikalon | Κατηγορία:ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε.

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50,ΠΕ05.50,ΠΕ06.50,ΠΕ07.50,ΠΕ09.50,ΠΕ16.01.50,ΠΕ32.50,ΠΕ33.50,ΠΕ34.50,ΤΕ16.50 και ΤΕ01.50 ΕΑΕ,σχολ. έτους 2014-2015.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και του ελέγχου των δικαιολογητικών σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο,καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2014-2015 των κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ01.50,ΠΕ05.50,ΠΕ06.50,ΠΕ07.50,ΠΕ09.50,ΠΕ16.01.50,ΠΕ32.50,ΠΕ33.50,ΠΕ34.50,ΤΕ16.50 και ΤΕ01.50,οι οποίοι και αναρτώνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υ.ΠΑΙ.Θ.:http://e-aitisi.sch.gr.
Καλούνται οι εκπ/κοί,που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική εγκύκλιο,να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδου τους. Σε περίπτωση,δε,που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών,αποκλειστικά την Τρίτη 7-10-2014,σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την εγκύκλιο