Η γεωμετρική εποπτεία της απόλυτης τιμής

Είναι μία εφαρμογή Java, που δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra από την διεύθυνση: www.geogebra.org - Φαίνεται ότι δεν εγκαταστήσατε τα Java.Παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.java.com

Ντρίζος Δημήτριος, 30 Αύγουστος 2013, Δημιουργήθηκε με το πρόγραμμα GeoGebra