Κανδήλα Ιουλία

Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων

Κανδήλα Ιουλία

Μ. Μπότσαρη 2,  42100,  Τρίκαλα

contact 24310 46495

contact 24310 46461

IE icon grss@dide.tri.sch.gr (e-mail γραφείου Σχολικών Συμβούλων Ν. Τρικάλων)

IE iconioulia.kandila@hotmail.com

 

– ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΕΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ

 

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΕ

– Οργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: “Συζητώντας για τις συγκρούσεις στον εργασιακό χώρο”

– Οργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου με θέμα: “Διαχείριση τάξης”

– Οργάνωση Επιμορφωτικού Σεμιναρίου για την Τοπική Ιστορία ως Βιωματική Δράση

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τις Βιωματικές Δράσεις 

– Ενημερωτική συνάντηση μελών ΟΔΠ

-Επιμορφωτικά Σεμινάρια στα Γ.Α.Κ – Αρχεία Ν. Τρικάλων

-Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Εργαστήριο στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Comenius Regio”

-Υπόμνημα προς το Ι.Ε.Π. για τα Φιλολογικά Μαθήματα και την Τράπεζα Θεμάτων των Σχ. Συμβούλων Ι. Κανδήλα και Η. Τσιάμαλου &  Απάντηση του Ι.Ε.Π

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Εργαστήριο: “Η αξιοποίηση των εργαλίων Web 2.0 στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων”  Επιμορφωτικό -Φωτογραφικό Υλικό 

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο  Βιωματικών Δράσεων Α΄Γυμνασίου “Σχολική και Κοινωνική Ζωή” -Επιμορφωτικό -Φωτογραφικό Υλικό

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπ/κούς -διδάσκοντες τις Βιωματικές Δράσεις  Β΄Γυμνασίου “Πολιτισμός &Τέχνη ” των Σχ. Συμβούλων κας Ι. Κανδήλα και κ. Ι. Κουτσιώρα

– Φωτογραφικό υλικό από το Σεμινάριο Βιωματικών Δράσεων “Φύση & Άσκηση” των Σχ.Συμβούλων κας. Ι. Κανδήλα και κ. Ι. Κουτσιώρα.

–  Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τους εκπ/κούς -διδάσκοντες το μάθημα των Βιωματικών Δράσεων Α΄Γυμνασίου των Σχ. Συμβούλων κας Ι. Κανδήλα και κ. Ι. Κουτσιώρα.

–  Επιμορφωτικό Σεμινάριο Βιωματικών Δράσεων “Φύση & Άσκηση ” για τους εκπ/κούς ΠΕ11 των Σχ. Συμβούλων κας Ι.Κανδήλα και κ. Ι.Κουτσιώρα.

– Ημερίδα Φιλολόγων των Σχ. Συμβούλων κας Ιουλίας Κανδήλα & κας Ευαγγελής Κοτρώτσιου.

– Επιμορφωτικό Εργαστήριο για φιλολόγους με θέμα: ” Η έννοια του τραγικού στο αρχαίο θέατρο και στον κινηματογράφο”

– Σεμινάριο με θέμα: “Ο κριτικός γραμματισμός στηνπαιδαγωγική πράξη: Η τεχνική της επαναδιατύπωσης γραπτού κειμένου”

– Επιμορφωτική Ημερίδα – Υλικό για τις Βιωματικές Δράσεις στην Α΄Γυμνασίου.

– Βιωματικό Εργαστήριο με θέμα: “Μαθαίνω την ιστορία του σχολείου μου-Συγκεντρώνω τις μνήμες του: πρόταση θέματος Ερευνητικής Εργασίας(project)”.

– Διοργάνωση ημερίδας των Σχολικών Συμβούλων Φιλολόγων Δ.Ε. Ν. Τρικάλων σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Τρικάλων.

– Οργάνωση σεμιναρίου με θέμα: “Εφαρμογή του διαδραστικού πίνακα στην εκπαιδευτική πράξη”

– Αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας στο 1ο ΓΕ.Λ. Τρικάλων

-Αφιέρωμα στα Χριστούγεννα:Βιβλιοθήκη Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

– Παρουσίαση της νέας γραμματικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

-Προτάσεις διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων με χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας   και Επικοινωνιών

και καινοτόμες δράσεις εκπαιδευτικών.

-Παρουσίαση προγράμματος σπουδών για το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α΄ Λυκείου.