Επιμορφώσεις-Σεμινάρια-Ημερίδες

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ-ΗΜΕΡΙΔΕΣ

– Ημερίδα των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου και Ιουλίας Κανδήλα με τα μέλη της ομάδας Δημιουργικής Έκφρασης του Κ.Ε.Γ. σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Φιλολόγων ν.Τρικάλων.

Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου του 1ου ΕΠΑ.Λ Τρικάλων με θέμα: Διαχείριση Εφηβικών συμπεριφορών που προβληματίζουν στο σχολικό πλαίσιο ( επιθετικότητα, παραβατικότητα, εξαρτητικές συμπεριφορές).

– Ενδοσχολική Επιμόρφωση  της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου του Γυμνασίου Μ.Καλυβίων με θέμα: Οι Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαιδευτική πράξη- Εκπαίδευση Η/Υ.

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο για τις Δημιουργικές Εργασίες ΓΕ.Λ. με πρωτοβουλία των Π.Ε.Κ. Λάρισας.

– Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου του Ε.Κ. Τρικάλων με θέμα “Ο Διαδραστικός πίνακας στην εκπαιδευτική διαδικασία”

– Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου του 7ου Γυμνασίου Τρικάλων με θέμα “Τα εκπαιδευτικά σενάρια με χρήση ΤΠΕ στην διδακτική πράξη” 

– Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου με θέμα: “Διαχείριση Σχολικής τάξης – δημιουργία θετικού κλίματος”  

– Ενημερωτική Συνάντηση των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου και ΠΕ11 Ιωάννη Κουτσιώρα για τα μέλη ΟΔΠ  με θέμα “Διερευνώντας τις ανάγκες των μελών ΟΔΠ και της Σχολικής Κοινότητας σχετικά με την Πρόληψη της Ενδοσχολικής Βίας και Εκφοβισμού”. 

– Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου του 9ου Γυμνασίου Τρικάλων με θέμα “Ο Διαδραστικός πίνακας στην εκπαιδευτική διαδικασία”.   

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου και Ιουλίας Κανδήλα με θέμα: «Δημιουργική Γραφή και Λογοτεχνία: Θεωρητικές επισημάνσεις και πρακτικές εφαρμογές»

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων Τρικάλων με θέμα: «Συνεκπαίδευση: Το αίτημα και η βιωμένη εμπειρία»

–  Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου και Ιουλίας Κανδήλα με θέμα: “Ενημέρωση σχετικά με τη διδακτέα ύλη και τις οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων “Νέα Ελληνικά” και Ιστορία Ημερήσιου και Εσπερινού ΕΠΑ.Λ.  σχ. έτους 2016-2017″

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου και  Ιουλίας Κανδήλα με θέμα: «Εξορθολογισμός  της  διδακτέας ύλης της  Α΄ και Β΄ Γενικού Λυκείου στα γνωστικά αντικείμενα των Νέων  και  των  Αρχαίων  Ελληνικών,  της  Φιλοσοφίας  και  της  Ιστορίας  και  Οδηγίες για  τη  διδασκαλία τους».

–  Ημερίδα Φιλολόγων ΓΕΛ των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου και  Ιουλίας Κανδήλα με θέμα: «Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών». Η Ημερίδα απευθύνεται στους φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (αδίδακτο κείμενο) στη Β΄ Λυκείου .

–  Ημερίδα Φιλολόγων Γυμνασίου των Σχολικών Συμβούλων ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου και Ιουλίας Κανδήλα με θέμα: “Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών”. Η Ημερίδα απευθύνεται στους φιλολόγους που διδάσκουν το μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας (Ιλιάδα) στη Β΄ Γυμνασίου. 

–  Επιμορφωτικό Σεμινάριο των Σχολικών Συμβούλων κλ. ΠΕ02  Ιουλίας Κανδήλα και Ευαγγελής Κοτρώτσιου με θέμα: ” Εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης μαθημάτων Γυμνασίου στα γνωστικά αντικείμενα των Νέων και των Αρχαίων  Ελληνικών και της Ιστορίας και Οδηγίες για τη διδασκαλία τους”

– Βιωματικό Σεμινάριο Γλωσσικής Διδασκαλίας Α΄ Γυμνασίου της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου με θέμα: “Γλωσσική Διδασκαλία της Α΄ Γυμνασίου – βιωματικές δραστηριότητες και project από τη Σχολική και Κοινωνική Ζωή”

-Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων Ευαγγελής Κοτρώτσιου στο Γυμνάσιο Μ. Καλυβίων με θέμα: «Ψηφιακό εκπαιδευτικό σενάριο-Δημοσίευση video από φωτογραφίες-Δημοσίευση video στο Υoutube-λήψη video από το Youtube  ».

Επιμορφωτικό Βιωματικό Εργαστήριο για τη διδασκαλία σε μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου. 

– Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων  Ευαγγελής Κοτρώτσιου στο 2ο  ΕΠΑ.Λ Τρικάλων με θέμα: «Οι Νέες Τεχνολογίες στη μαθησιακή διαδικασία: Εκπαίδευση σε θέματα Η/Υ – κατασκευή Ιστοσελίδας».

 Ενδοσχολική Επιμόρφωση  της Σχολικής Συμβούλου Φιλολόγων  Ευαγγελής Κοτρώτσιου στο ΓΕ.Λ Καλαμπάκας με  θέμα :  «Εισαγωγή και διαχείριση καινοτομίας στην εκπαιδευτική κοινότητα”.

 Επιμορφωτικό Σεμινάριο εκπαιδευτικών σχολείων Παιδαγωγικής ευθύνης της Σχολικής Συμβούλου ΠΕ02 Ευαγγελής Κοτρώτσιου σε συνεργασία με το ΚΕΔΔΥ Τρικάλων.

– Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο για τους εκπαιδευτικούς-διδάσκοντες το Επιστημονικό πεδίο της Τοπικής Ιστορίας των Βιωματικών Δράσεων Γ’ Γυμνασίου της Σχ. Συμβούλου Φιλολόγων Ε. Κοτρώτσιου . 

– Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο της Σχ. Συμβούλου Φιλολόγων Ε. Κοτρώτσιου με θέμα:«Διαχείριση Σχολικής τάξης : Δημιουργία θετικού κλίματος» . 

– Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχ.Συμβούλου Φιλολόγων Ε.Κοτρώτσιου για τους Εκπαιδευτικούς του 1ου ΕΠΑ.Λ και Ε.Κ. Τρικαλων.

– Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχ.Συμβούλου Φιλολόγων Ε.Κοτρώτσιου στο 2o Γυμνάσιο Καλαμπάκας με θέμα: Σχολικά Διαδραστικά Βιβλία – Φωτόδεντρο ( Αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων).

– Ενδοσχολική Επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. 30 ωρών της Σχ.Συμβούλου Φιλολόγων Ε.Κοτρώτσιου για τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Μεγαλοχωρίου.

– Επιμορφωτικό Βιωματικό Σεμινάριο της Σχ.Συμβούλου Φιλολόγων Ε.Κοτρώτσιου για τις Βιωματικές Δράσεις Α΄Γυμνασίου στο Επιστημονικό Πεδίο “Σχολική και Κοινωνική Ζωή”.

 Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχ.Συμβούλου Φιλολόγων Ε.Κοτρώτσιου στο 1ο Γυμνάσιο Καλαμπάκας με θέμα: Σχολικά Διαδραστικά Βιβλία – Φωτόδεντρο (Αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων).

-Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχ.Συμβούλου Φιλολόγων Ε.Κοτρώτσιου στο Γυμνασιο Μ.Καλυβίων με θέμα: Σχολικά Διαδραστικά Βιβλία – Φωτόδεντρο (Αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων).

– Επιμορφωτικο Σεμινάριο της Σχ.Συμβούλου Φιλολόγων Ε.Κοτρώτσιου των  Βιωματικών Δράσεων Β΄Γυμνασίου για το Επιστημονικό Πεδίο “Φύση και Άσκηση”.

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο της Σχ.Συμβούλου Φιλολόγων Ε.Κοτρώτσιου για το Επιστημονικό Πεδίο “Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης” των Βιωματικών Δράσεων της Β΄Τάξης Γυμνασίου.

– Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχ.Συμβούλου Ε.Κοτρώτσιου στο 7ο Γυμνάσιο Τρικάλων με θέμα: Σχολικά Διαδραστικά Βιβλία- Φωτόδεντρο (Αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων).

– Ενδοσχολική Επιμόρφωση της Σχ.Συμβούλου Ε.Κοτρώτσιου στο 9ο Γυμνάσιο Τρικάλων με θέμα: Σχολικά Διαδραστικά Βιβλία- Φωτόδεντρο (Αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων).

– Ημερίδα Φιλολόγων των Σχ.Συμβούλων Ευαγγελής Κοτρώτσιου & Ιουλίας Κανδήλα.

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο -Βιωματικό Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς ΠΕ02 – 3η Ομάδα

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Βιωματικό Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς ΠΕ02 – 2η Ομάδα.

– Επιμορφωτικό Σεμινάριο-Βιωματικό Εργαστήριο για εκπαιδευτικούς ΠΕ02 – 1η Ομάδα.

– Ενδοσχολική  Επιμόρφωση στο 1ο ΕΠΑΛ Τρικάλων με θέμα: Σχολείο και Δημιουργικότητα.

– Ενημερωτική Συνάντηση για τη γενίκευση του θεσμού της Αυτοαξιολόγησης.

– Επιμορφωτική Συνάντηση με εκπαιδευτικούς ΠΕ02 των σχολικών μονάδων Καλαμπάκας, Αμπελίων και Οξύνειας.

– Σεμινάριο με θέμα: Η χρήση των Web 2.0 εργαλείων στην υλοποίηση ερευνητικών εργασιών (project)

– Επιμορφωτική Ημερίδα – Υλικό για τις Βιωματικές Δράσεις  Α΄Γυμνασίου.

– Διοργάνωση ημερίδας των Σχολικών Συμβούλων Φιλολόγων Δ.Ε. Ν. Τρικάλων σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Τρικάλων.

– Οργάνωση Σεμιναρίου της σχολικής συμβούλου φιλολόγων Ευαγγελής Κοτρώτσιου  σε συνεργασία με το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕΤ της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης Τρικάλων , με θέμα:

–  Ημερίδα του ΚΕΣΥΠ της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης ν. Τρικάλων με θέμα

  • Σπουδές-Υποτροφία-Εργασία στο εξωτερικό

– Οργάνωση εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από τον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων και το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων της  Δ/βάθμιας Εκπ/σης Τρικάλων σε συνεργασία με το Παν/μιο Θεσσαλίας με θέμα: 

  • “Προγράμματα παρέμβασης και πρόληψης της βίας και του εκφοβισμού στο σχολείο”

– Ημερίδα ΚΕ.ΣΥ.Π.  της Δ/νσης Δ/βάθμιας Εκπ/σης ν. Τρικάλων για τα Προγράμματα Αγωγής Σταδιοδρομίας

– Πρόσκληση σε ενδοσχολική επιμόρφωση

– Eκφοβισμός στον κυβερνοχώρο: ένα σύγχρονο πρόβλημα

– Παρουσίαση της νέας γραμματικής της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου

-Ημερίδα με θέμα:

– Χαιρετισμός κ. Κοτρώτσιου – Ημερίδα Οδυσσέας Ελύτης

– Ημερίδα για τον Οδυσσέα Ελύτη

– Επιμορφωτική Ημερίδα Φιλολόγων Γυμνασίου (Νέο Σχολείο)

– Επιμορφωτική Ημερίδα Φιλολόγων Γ.Ε.Λ. – ΕΠΑ.Λ. – ΕΠΑ.Σ.  (Νέο Σχολείο)